19 Februarie, 2018

Proiect pentru modificarea Codului de procedură fiscală

Ministerul Finanţelor Publice a publicat astăzi pe site-ul propriu un proiect de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Proiectul se află în dezbatere publică până la data de 23 august 2012.

Ce se urmăreşte prin modificarea actului normativ?

Prin modificarea Codului de procedură fiscală, Ministerul de Finanţe doreşte să reglementeze “anumite măsuri care să conducă la eficientizarea administrării fiscale, să îmbunătăţească echilibrul între drepturile şi obligaţiile contribuabililor şi ale organelor fiscale”, potrivit notei de fundamentare a proiectului.

Ce aduce nou proiectul de act normativ?

În momentul de faţă, numai actele administrative fiscale pot fi emise prin intermediul unui centru de imprimare masivă şi sunt valabile fără semnătură şi ştampilă.

Potrivit proiectului de Ordonanţă, una din schimbări este aceea că, pe lângă actele administrative, vor putea fi emise prin intermediul unui centru de imprimare masivă şi actele de executare sau actele procedurale emise de organele fiscale. Acestea vor putea fi valabile fără semnătura şi ştampila organului emitent.

Ministerul de Finanţe, prin proiectul de act normativ, propune, de asemenea, ca data depunerii declaraţiilor fiscale pe portalul e-România să fie data validării potrivit mesajului electronic transmis contribuabilului, deoarece au fost cazuri în care contribuabilul depunea declaraţia până la termenul legal de depunere, însă nu era validată din cauza unor erori în completarea acesteia.

Totodată, MFP propune şi o regulă specială în cazul contribuabililor care depun la termenul prevăzut de lege declaraţia însă, în procesul de validare, au fost detectate erori. În acest caz, se va recunoaşte respectarea termenului dacă contribuabilul depune o declaraţie corectă până în ultima zi lucrătoare a aceleiaşi luni.

În acest fel, vor fi eliminate interpretările apărute în unele situaţii.

O altă modificare prezentă în proiect este corelarea prevederilor Codului de procedură fiscală cu prevederile noului Cod civil, în ceea ce priveşte dispoziţiile privind efectuarea plăţii de către o altă persoană decât debitorul.

Prin proiectul de Ordonanţă se mai doreşte reglementarea unei excepţii de la ordinea de stingere în cazul amenzilor de orice fel, precum şi în cazul obligaţiilor fiscale suplimentare, stabilite de organele de inspecţie fiscală, în sensul ca stingerea să se efectueze potrivit opţiunii contribuabilului.

De asemenea, potrivit modificărilor, suspendarea executării silite a obligaţiei stabilită printr-un act administrativ contestat nu va începe şi nu se va suspenda dacă contribuabilul depune o scrisoare de garanţie bancară la nivelul obligaţiilor fiscale contestate.

Prin intermediul proiectului de act normativ, se reglementează reguli procedurale ţinând cont de incidentele apărute în perioada de valabilitate a garanţiei, şi anume:

 a) respingerea contestaţiei

În acest caz, organul fiscal execută scrisoarea de garanţie în ultima zi de valabilitate a acesteia numai dacă până la acea dată obligaţia nu a fost achitată şi nu intervine un alt act de suspendare a executării silite (o altă scrisoare de garanţie sau o decizie a unei instanţe de contencios administrativ de admitere a cererii de suspendare depusă de contribuabil potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004);

b) admiterea contestaţiei în totalitate sau depunerea unei decizii a unei instanţe de contencios administrativ de admitere a cererii de suspendare, depusă de contribuabil potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

În acest caz, scrisoarea de garanţie rămâne fără obiect.

Ministerul de Finanţe mai propune instituirea unei penalităţi speciale de 30% din obligaţiile fiscale principale de plată, individualizate în decizia de impunere. Aplicarea acestei penalităţi nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau majorărilor de întârziere prevăzute de Codul de procedură fiscală pentru plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale.

„Măsura urmăreşte descurajarea comportamentului acelor contribuabili care încearcă prin diferite mijloace să diminueze obligaţiile faţă de bugetul general consolidat al statului”, se mai arată în nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

Descarcă proiectul de ordonanţă iniţiat de MFP! Click AICI!

Descarcă nota de fundamentare a proiectului! Click AICI!

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu