Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică un proiect care modifică legile actuale conform noilor directive europene privind dreptul la pensie suplimentară. Directiva 2014/50/UE se aplică numai în cazul regimurilor de pensie suplimentară, ocupațională, în cadrul cărora dreptul la pensie există în virtutea unui raport de muncă și este legat de atingerea vârstei de pensionare sau de îndeplinirea altor cerințe, în conformitate cu prevederile regimului respectiv sau ale legislației naționale. 

Astfel, se arată în nota de fundamentare a proiectului, se stabilesc noile cerințe minime privind condițiile de dobândire a drepturilor în cadrul schemelor de pensie suplimentară, păstrarea drepturilor latente la pensie suplimentară și informarea participanților.

“Art. 9 – (1) Salariații care își încetează activitatea în înțelesul prezentei legi, pot opta pentru păstrarea drepturilor la pensie dobândite în cadrul schemei de pensii suplimentare iar schema de pensie suplimentară este obligată să le mențină.

(2) Valoarea drepturilor la pensie dobândită este calculată la momentul încetării raportului de muncă/raportului de serviciu/mandat al salariatului.

(3) Schemele de pensii suplimentare sunt obligate să asigure egalitate de tratament în ceea ce privește drepturile de pensie latente ale salariaților care își încetează activitatea în înțelesul prezentei legi și ale urmașilor acestora respectiv, a valorii acestor drepturi,  față de drepturile participanților activi ai regimului sau față de  evoluția valorii drepturilor de pensie aflate în plată.”

Proiectul de lege se aplică numai perioadelor de angajare ulterioare datei de 23 mai 2018, conform directivei. De asemenea, sunt stabilite tipurile de scheme de pensii suplimentare pe care le acoperă și tipurile de scheme de pensii suplimentare care sunt exceptate de la prevederile sale.

“Art. 10 – Salariații care își încetează activitatea în înțelesul prezentei legi, pot opta pentru transferul valorii drepturilor la pensie suplimentară dobândite către o altă schemă de pensie suplimentară, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de prezenta lege.”

Proiectul de lege pus în dezbatere pe pagina ministerului Muncii nu aduce atingere prevederilor Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, se precizează în nota de fundamentare.

De asemenea, se stabilește faptul că, prin legi speciale de reglementare a unor scheme de pensie suplimentară pot fi adoptate sau menținute dispoziții mai favorabile decât cele prevăzute în proiect, cu privire la dobândirea de drepturi la pensie suplimentară pentru lucrători, la păstrarea drepturilor la pensie suplimentară ale lucrătorilor care își încetează activitatea și la dreptul la informare al membrilor activi ai regimului și al beneficiarilor latenți.

Proiectul de lege nu reglementează înființarea unor noi scheme de pensii suplimentare pe teritoriul României, însă asigură cadrul principial necesar protecției mobilității lucrătorilor, pe care să îl respecte orice schemă de pensii suplimentare în măsura în care vor fi reglementate în viitor. De asemenea, acesta nu se aplică dobândirii și păstrării drepturilor la pensie suplimentară ale lucrătorilor care se deplasează pe teritoriul României în scop de muncă. 

Proiectul nu se aplică sistemelor de pensie individuală, bazate pe aderarea individuală a unei persoane la un fond de pensie, altele decât cele încheiate în baza unui raport de muncă.
 comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here