Senatorii vor dezbate public o iniţiativă care vrea să reglementeze şi în ţara noastră parteneriatul civil, un contract încheiat între două persoane care decid să convieţuiască împreună, indiferent că este vorba de cupluri formate din persoane heterosexuale sau cupluri formate din persoane de acelaşi sex.

Iniţiativa legislativă are ca argument de bază recunoaşterea acestor familii în afara sferei căsătoriei, recunoaştere pe care au făcut-o deja 21 de state din Uniunea Europeană. Parteneriatul civil, cunoscut în termeni populari ca şi concubinaj, se încadrează, din punct de vedere al prevederilor, în categoria dreptului civil. Senatorii spun că aproximativ 4% din populaţie trăieşte în acest mod, conform ultimelor recensăminte, astfel că aceste cupluri trebuie să capete aceleaşi drepturi ca orice altă familie.

Conform proiectului legislativ, parteneriatul civil se încheie de comun acord între cei doi parteneri, care au 18 ani împliniţi, la un notar din circumscripţia Curţii de Apel de pe raza localităţii a cel puţin unuia dintre ei. Dacă cele două persoane decid să convieţuiască în parteneriat civil undeva în străinătate, contractul se va încheia la ambasada sau consulatul din statul respectiv. Notarii vor înregistra toate contractele de acest tip într-un Registru pentru evidenţa parteneriatelor civile. În termen de 3 zile de la depunerea actelor, notarul va afişa datele personale ale celor doi parteneri, pentru ca orice persoană care are ceva împotriva încheierii acestui contract, să îl poată contesta.

Art. 5

b) cel puţin unul dintre parteneri trebuie să fie cetăţean român, sau este cetăţean străin sau apatrid cu domiciliul în România

c) niciunul dintre parteneri nu este căsătorit sau parte a unui alt parteneriat civil

Art. 6 – Parteneriatul civil nu se va putea încheia dacă viitorii parteneri nu declară că şi-au comunicat reciproc starea sănătăţii lor.”

Condiţiile în care parteneriatul civil nu se poate încheia sunt cele din dreptul civil, adică între rudele până la gradul patru, între cel care adoptă şi ascendenţii lui sau cel adoptat cu copiii lui, între tutore şi persoana aflată sub tutela sa, minoră, sau între persoane care nu au discernământ mintal.

Cei care consimt să încheie un parteneriat civil vor avea aceleaşi drepturi ca cei căsătoriţi – veniturile lor vor fi considerate împreună la calculul venitului minim garantat,  iar în cazul contractării unui credit bancar, se vor lua în calcul ambele venituri.

Art. 21

(1) Serviciile medicale necesare unuia dintre parteneri care nu deţine o asigurare medicală se pot acorda în baza asigurării medicale a celuilalt partener civil.

(2) În cazul spitalizării unuia dintre parteneri, celălalt este considerat aparţinător.”

Şi în cazul decesului unuia dintre parteneri, drepturile supravieţuitorului sunt conforme cu Codul Civil – acesta va moşteni bunurile comune, acumulate în timpul parteneriatului. De asemenea, supravieţuitorul are drept de moştenire întreagă dacă cel care a decedat nu are moştenitori dintre rude. Supravieţuitorul are şi drept la pensie de urmaş, alte drepturi de asigurări sociale şi ale legislaţiei în materie.

Parteneriatul civil se poate desface de comun acord, tot la notar, sau unilateral, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de către partenerul care ia decizia încetării contractului. Bunurile comune se împart de comun acord, iar în caz de dezacord, partenerii se vor adresa instanţelor. Tot instanţa va decide şi în cazul dezacordului între partenerii care au copii născuţi în perioada parteneriatului civil.

Proiectul legislativ al parteneriatului civil este în dezbatere publică de urgenţă la Senat, ca primă cameră sesizată.

Ai nevoie de Codul civil? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here