Ministerul transporturilor și infrastructurii a publicat în dezbatere publică un proiect de ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011.

Potrivit proiectului, pentru obţinerea licenţei comunitare şi a copiilor conforme ale acesteia, întreprinderea depune, transmite on-line cu semnătură electronică sau prin servicii poștale cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme.ˮ

În situaţia în care titularul licenţei comunitare deţine autovehicule suplimentare faţă de cele pentru care a obţinut iniţial copii conforme ale licenţei comunitare, pe care urmează să le utilizeze la efectuarea operaţiunilor de transport rutier, depune, transmite on-line cu semnătură electronică sau prin servicii poștale cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.

În vederea efectuării transportului rutier de mărfuri periculoase, operatorul de transport rutier depune, transmite on-line cu semnătură electronică sau prin servicii poștale cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română A.R.R., următoarele documente:

a) dovada angajării și decizia de numire pentru consilierul de siguranță;

b) dovada recunoașterii certificatului de atestare profesională al consilierului de siguranţă valabil, în cazul în care acesta a fost eliberat de autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene, altul decât România, din Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană;

c) certificatul de agreare eliberat de Regia Autonomă „Registrul Auto Român”, pentru vehiculele pentru care este necesar a se elibera respectivul certificat;

d) lista conducătorilor auto care vor efectua transport rutier de mărfuri periculoase;

e) certificatul de atestare profesională al conducătorului auto, specific mărfurilor periculoase care vor fi transportate, în cazul în care acesta a fost eliberat în unul din statele semnatare ale Acordului A.D.R., altul decât România;

f) autorizaţia eliberată de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase din clasa 7;

g) certificatul de inspecţie tehnică, în cazul suprastructurilor specializate pentru transportul recipientelor cu gaze lichefiate sau cu alte mărfuri periculoase.ˮ

De asemenea, potrivit proiectului, copia conformă a licenţei comunitare se eliberează în termen de 5 zile pentru un autovehicul sau ansamblu de vehicule în funcţie de tipul de transport rutier efectuat, respectiv transport rutier de mărfuri ori transport rutier de persoane.

Prin promovarea respectivului Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii se urmărește atingerea următoarele obiective:

– crearea posibilității transmiterii on-line a documentelor de către operatorii de transport/întreprinderi în vederea eliberării licențelor/certificatelor;

– reducerea termenelor de eliberare a copiilor conforme a licențelor comunitare/certificatelor de transport în cont propriu/autorizațiilor de transport, precum și a licenței pentru activități conexe transportului rutier;

– stabilirea în Normele metodologice a modului de eliberare a atestatului de conducător auto;

– eliminarea depunerii, de către operatorii de transport/întreprinderi la solicitarea licenței comunitare/certificatului de transport în cont propriu/licență pentru activități conexe transportului rutier, a copiilor unor documente eliberate tot de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.;

– completarea normelor cu prevederi privind efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale în conformitate cu Acordul UE – UK precum și introducerea modelelor de formulare prevăzute de Acord, în ceea ce privește serviciile de transport rutier internațional contra cost de persoane care cad sub incidența Acordului respectiv.

Pentru considerentele expuse mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr.980/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here