Legea privind medierea s-ar putea schimba din nou, una dintre cele mai importante noi condiţii fiind cea conform căreia cetăţenii nu mai sunt obligaţi să treacă pe la mediator înainte de instanţă, în cazul unor litigii civile.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator pune în concordanţă decizia Curţii Constituţionale cu cadrul actual impus de această hotărâre, astfel încât să nu mai existe confuzie între cele două tipuri de informare existente în legea medierii. Astfel o informare era realizată de judecător, procuror, executor judecătoresc, avocat sau notar, iar o altă informare era realizată chiar de mediator, în urma analizei conflictului prezentat de cele două părţi. Curtea Constituţională a considerat că obligativitatea participării la informare, indiferent de cine este făcută, constituie o îngrădire a liberului acces la justiţie.

În proiectul legislativ se prevede ca judecătorul să fie cel care îi întreabă pe reprezentanţii celor două părţi dacă au încercat soluţionarea conflictului prin mediere şi poate propune ca până la primul termen de judecată să aibă loc o astfel de mediere, dacă părţile sunt de acord. Medierea poate avea loc chiar şi după începerea procesului, iar dacă s-a realizat cu succes, certificatul de mediere se depune la dosar.

Art. 76 – Judecătorul, în baza rolului activ, cu aplicarea dispoziţiilor art. 227 din Codul de procedură civilă, dispune trimiterea părţilor la mediere, în cauzele ce pot face obiectul medierii şi care se află pe rolul primei instanţe de judecată de mai mult de 18 luni de la investirea acesteia, fără a fi soluţionate, exceptând cauzele în care acestea au încercat soluţionarea prin mediere.”

Iniţiatorii modifică şi articolul privind lista litigiilor care pot face obiectul medierii, acestea fiind cele legate de protecţia consumatorului, dreptul familiei, litigiile privind raporturile de vecinătate, răspunderea profesională şi malpraxisul, litigiile de  muncă care privesc contractele de muncă, dar şi litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 de lei, excepţie făcând aici acţiunile privind insolvenţa.

Proiectul legislativ, care mai cuprinde şi modificări legate de statutul mediatorilor şi posibilitatea acestora de a se organiza în asociaţii profesionale naţionale sau locale, este în dezbatere publică la Senat, în procedură de urgenţă.

Ai nevoie de Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here