Primăria Municipiului Bucureşti a supus dezbaterii publice, în decursul acestei săptămâni, un proiect de hotărâre privind expunerea de afişe pe teritoriul Municipiului Bucureşti, conform unei informări publicate pe site-ul instituţiei

Prin sintagma „afiş” se înţelege orice înştiinţare expusă public prin care se transmit informaţii culturale, comerciale, politice, de instructaj şi altele asemenea, altele decât cele utilizate de suporturile publicitare clasice.

Expunerile de afişe, pe teritoriul Municipiului Bucureşti, se poate face pe panourile şi corpurile de afişaj special destinate acestui scop, amplasate pe domeniul public.  Este interzisă expunerea de afişe în alte locuri decât cele menţionate anterior, în caz contrar sancţiunile fiind reprezentate de amenzi între 2.000 şi 5.000 de lei.

În vederea asigurării eficientei informări a cetăţenilor, a libertăţii de expresie şi esteticii urbane, Administraţia Străzilor va instala în amplasamente cu vizibilitate, panouri sau corpuri destinate afişelor şi anunţurilor de mică publicitate, în condiţiile legii.

Panourile şi/sau corpurile vor fi curăţate ori de câte ori este nevoie, dar cel puţin o dată pe săptămână, prin grija Administraţiei Străzilor.

Expunerea afişelor se va realiza după achitarea taxelor aferente la Administraţia Străzilor. Afişele trebuie să conţină detalii referitoare la societatea comercială emitentă, respectiv denumirea şi codul unic de înregistrare (CUI), denumirea tipografiei şi numărul de afişe tipărite.

Este interzisă expunerea de afişe care să acopere alte afişe postate anterior, aflate în perioada de valabilitate, care promovează evenimente/acţiuni/campanii aflate în derulare sau care urmează să se deruleze.  Nerespectarea acestei prevederi se amendează cu valori cuprinse între 500 şi 1.000 de lei.

Împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin neprezentarea documentelor şi a actelor solicitate constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 5.000 lei;

Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal jumătate din minimul amenzii. Odată cu sancţiunea contravenţională principală se dispune şi sancţiunea contravenţională complementară de aducerea domeniului public sau privat la starea iniţială prin îndepărtarea afişelor expuse ilegal.

În cazul în care contravenientul nu îndepărtează afişele şi/sau nu readuce domeniul public la starea iniţială, lucrările vor fi executate prin grija administratorului domeniului public, pe cheltuiala contraventientului.

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către Primarul General al Municipiului Bucureşti şi împuterniciţii acestuia.

Descarcă proiectul de hotărâre! Click aici!

Sursa: Primăria Bucureşti

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here