Un proiect de OUG, aflat pe masa Guvernului, prevede instituirea unei prelungiri a termenelor prevăzute la art. 262 alin. (3˄2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 

Potrivit proiectului, pentru poliţele de asigurare/reasigurare, încheiate de societățile de asigurare/reasigurare aflate în procedură de insolvență în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, termenele de încetare de drept de 90 de zile, respectiv de 150 de 3/3 zile, prevăzute la art. 262 alin. (3˄2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungesc cu 90 de zile.

Emiterea acestuli act normativ este necesară, întrucât legislația în domeniul insolvenței reglementează încetarea de drept a contractelor de asigurare în termen de 90 de zile de la data deschiderii procedurii falimentului la societățile de asigurare, respectiv de 150 de zile în cazul asigurărilor de garanții, urmând a fi afectate de încetarea de drept în perioada imediat următoare circa 1,7 milioane de contracte RCA ale asigurătorului la care s-a deschis recent procedura falimentului, ceea ce reprezintă circa 17% din întregul parc auto la nivel național, scrie în preambului proiectului.

Astfel, neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă a Guvernului ar avea consecinţe
negative asupra unui număr însemnat de asigurați RCA, asupra gradului de cuprindere în
asigurarea obligatorie RCA a parcului național auto, cu încălcarea obligațiilor ce îi revin
României din aplicarea legislației europene, și asupra altor ramuri ale economiei naţionale.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here