Ministerul Justiţiei a publicat în dezbatere publică Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și a altor acte normative care propune punerea de acord a dispozițiilor Codului de procedură penală cu Constituția, așa cum aceasta a fost interpretată prin decizii ale Curții Constituționale.

Prin proiect se propun următoarele intervenții legislative:

  • reglementarea dreptul martorului la tăcere și la neautoincriminare, precum și garanțiile pentru exercitarea acestuia; astfel, după depunerea jurământului sau a declarației solemne, martorului i se va aduce la cunoștință dreptul de a nu declara fapte și împrejurări de fapt care, dacă ar fi cunoscute, l-ar incrimina. Organul judiciar este obligat să-i aducă la cunoștință acest drept înainte de fiecare audiere;
  • introducerea în Capitolul VI din Titlul IV al Părții speciale – dedicat procedurii reparării pagubei materiale sau a daunei morale în caz de eroare judiciară sau în alte cazuri – a unui articol nou, art. 539 /indice 1, ce vizează reglementarea dreptului la repararea pagubei în cazul măsurilor de supraveghere tehnică dispuse nelegal;
  • modificarea art. 344 alin. (4), pentru a reglementa faptul că, odată cu informarea cu privire la obiectul camerei preliminare, persoana vătămată este încunoștințată cu privire la dreptul de a se constitui parte civilă, precum și de a solicita introducerea în proces a părții responsabile civilmente;
  • modificarea art. 341 alin. (2), pentru a face posibilă introducerea în procesul penal a părții responsabile civilmente și în procedura plângerii împotriva soluției de clasare dispuse față de inculpat, pentru că și în această situație se poate ajunge – după admiterea plângerii – la începerea judecății;
  • introducerea la art. 281 a unui nou alineat, alin. (31), care reglementează faptul că noul caz de nulitate absolută prevăzut de art. 281 alin. (1) lit. b1) va putea fi invocat până la încheierea procedurii în camera preliminară;
  • modificarea art. 70 C.proc.pen. pentru a reglementa la alin. (7) – (10) faptul că, atunci când procedura se desfășoară în fața judecătorului de drepturi și libertăți, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată, declarația de abținere sau cererea de recuzare a procurorului care participă la ședința de judecată se adresează acestora, sub sancțiunea inadmisibilității, se soluționează – prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac – de judecătorul/completul în fața căruia s-a formulat, iar în caz de admitere a abținerii sau a recuzării, judecătorul de drepturi și libertăți, judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, completul de judecată va stabili în ce măsură actele îndeplinite ori măsurile dispuse se mențin;
  • reglementarea faptului că au dreptul de a refuza să fie audiate în calitate de martor și „persoanele care au stabilit relații asemănătoare acelora dintre soți sau acelora dintre părinți și copii, dacă dovedesc că au conviețuit sau conviețuiesc cu suspectul sau inculpatul”; dispoziția vizează punerea în acord a Codului de procedură penală cu Constituția așa cum a fost aceasta interpretată prin Decizia nr. 562/2017

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here