Un proiect de lege înregistrat la Senat pentru dezbatere propune modificarea Legea societăţilor nr. 31/1990. Prin proiectul de act normativ se preconizează eliminarea regulii dublei majorităţi şi instituirea regulii majoritătii absolute a părţilor sociale pentru adoptarea hotărârilor în societăţile cu răspundere limitată.

De asemenea, se propune eliminarea regulii unanimitatii si instituirea regulii majoritatii absolute a partilor sociale pentru adoptarea hotararilor de modificare a actului constitutiv.

’’Art. 192 – (1) Adunarea generala decide prin votul reprezentand majoritatea absoluta a partilor sociale, in afara de cazul cand in actul constitutiv prevede altfel. (2) Pentru hotararile avand ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul reprezentand majoritatea absoluta a partilor sociale in afara de cazul cand legea sau actul constitutiv prevede altfel” se arată textul proiectului de lege.

În prezent, legea societăţii prevede la art. 192(1) Adunarea generală decide prin votul reprezentând majoritatea absolută a asociaților și a părților sociale, în afară de cazul când în actul constitutiv se prevede altfel.

(2) Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociaților, în afară de cazul când legea sau actul constitutiv prevede altfel.

Proiectul mai prevede instituirea posibilitatii organizării adunărilor asociaţilor şi în sistem on-line. Legea actuala nu prevede posibilitatea intrunirii adunarii generale a asociatilor in sistem online, (art. 195 alin. (1) din Legea societatilor) iar in contextul epidemiologic actual, se impune modificarea legii societatilor in sensul oferirii posibilitatii ca sedintele sa fie organizate şi în sistem on line.

Societățile comerciale cu răspundere limitată sunt organisme în care puterea decizională ar trebui să fie asigurată de majoritatea părților sociale, în considerarea scopului economic al acestora și în vederea protejării investițiilor asociaților care au o contribuție superioară atât la constituirea societății, cât și la funcționarea acesteia” se arată în expunerea de motive care însoţeşte proiectul.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here