În lucru, la comisiile permanente ale Senatului se află un proiect de lege care aduce modifăcări Legii educatiei nationale nr. 1/2011.

Proiectul prevede completarea listei principiilor care guvernează învățământul preuniversitar și superior prevăzută la articolul 3.

Astfel, pe lângă principiul echității, principiul calității sau cel al relevanței – în baza căruia educația răspunde nevoilor de dezvoltare personală și social-economice să fie inclus principiul adaptabilitatii curriculumului naţional şi programei scolare – în baza căruia deciziile se iau în concordanţă cu specificul vârstei elevilor, evitând supraîncarcarea acestora, oferind spaţiul necesar şi pentru activităţi extraşcolare.

De asemenea, potrivit proiectului, la articolul 23, dupa alineatul (1) se propune introducerea unui nou alineat, cu urmatorul cuprins: “Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a), la solicitarea expresa a parintilor, pot fi înscrisi în invatamântul prescolar copiii cu varsta de minimum 2 ani, asigurându-se finanţarea de bază corespunzătoare, de la bugetul de stat, în baza costului standard per prescolar, stabilit prin hotarare a Guvernului.”

La articolul 27, alin 1, care prevede că educația antepreșcolară se organizează în creșe și, după caz, în grădinițe și în centre de zi, se introduc două alineate:

  1. Nivelul antepreşcolar poate fi organizat în crese pentru varsta de 0-3 ani sau în gradinite pentru varsta 2-3 ani.
  2. În condiţiile în care unitatea de învatamânt care are în componenţă nivel preşcolar nu are o structura integrală de învaţămant antepreşcolar cu toate cele 3 grupe, poate include în cadrul învatamantului preşcolar o grupă pentru vârsta 2-3 ani.

La articolul 28, dupa alineatul (1) se introduc două noi alineate, care vor avea următorul cuprins:

  1. În cadrul grădiniţelor cu program săptamânal, normativul per prescolar va fi calculat în asa fel încat sa asigure acoperirea cheltuielilor serviciilor educaţionale si de supraveghere.
  2. Gradiniţele cu program săptămânal funizează servicii pe timpul nopţii numai în situaţii deosebite şi de urgenţă ale părintilor/reprezentanţilor legali, respectiv:
    • program de lucru pe timpul nopţii pentru ambii părinţi/reprezentanţi legali sau pentru familii monoparentale;
    • urgenţe medicale ale părinţilor/reprezentantilor legali sau a altor membri din familia acestora;
    • deces în familie.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here