Ministerul Muncii a publicat astăzi, 20 martie 2013, un proiect de Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de calcul a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, prin care se urmăreşte actualizarea perioadei de referinţă, respectiv anii 2009-2011 şi a indicilor de frecvenţă utilizaţi la determinarea clasei de risc.

Potrivit proiectului de act normativ, contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat reprezintă exprimarea valorică a tarifului de risc corespunzător sectorului de activitate, respectiv clasa CAEN.

* Stabilirea claselor de risc

Clasele de risc se stabilesc pe categorii de activităţi ale economiei naţionale codificate în clase CAEN şi se determină pe baza a 4 indici de frecvenţă, care reprezintă:

– I1 – numărul de cazuri asigurate care au fost declarate accident de muncă, raportat la 1.000 de salariaţi;

– I2 – numărul cazurilor asigurate cărora li s-a declarat accident de muncă soldat cu invaliditate şi/sau deces, raportat la 1.000 de salariaţi;

– I3 – numărul cazurilor asigurate de boli profesionale raportat, la 1.000 de salariaţi;

– I4 – numărul mediu anual al salariaţilor care lucrează în condiţii de muncă speciale şi deosebite, raportat la 1.000 de salariaţi.

Fiecărui indice de frecvenţă îi corespunde o clasă de risc. Clasele de risc aferente indicilor de frecvenţă au valori cuprinse între 1 şi 20, pentru fiecare dintre cei 4 indici. Intervalele dintre valorile celor 4 indici de frecvenţă care stau la baza determinării claselor de risc, se stabilesc prin aplicarea unei progresii, potrivit grilei prevăzute în anexa nr. 1 a proiectului.

Formula de calcul a clasei de risc (CR) aferentă fiecărei clase CAEN, este CR = (CR1 + CR2 + CR3 + CR4)/4,

unde:

CR1 – clasa de risc aferentă indicelui de frecvenţă I1;

CR2 – clasa de risc aferentă indicelui de frecvenţă I2;

CR3 – clasa de risc aferentă indicelui de frecvenţă I3;

CR4 – clasa de risc aferentă indicelui de frecvenţă I4.

Clasele de risc stabilite astfel, pentru fiecare clasă CAEN, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

* Stabilirea tarifului de risc

Fiecărei clase de risc CR, îi corespunde un tarif de risc, conform grilei prevăzute în anexa nr. 3.

Tariful minim de risc corespunde clasei de risc 1, iar tariful maxim de risc corespunde clasei de risc 20. Limitele cotelor de contribuţie de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, sunt stabilite conform art. 296^18 alin. (3), lit. e), din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Tariful de risc este stabilit la nivel de clasă CAEN şi este prevăzut în anexa nr. 4.

Stabilirea sau modificarea activităţii principale, respectiv a clasei CAEN aferente acesteia, se realizează de către angajator, în conformitate cu Ordinul nr. 337/2007. Modificările se specifică în Declaraţia 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.

Angajatorii care îşi modifică activitatea principală vor plăti cota de contribuţie aferentă noii clase CAEN începând cu luna următoare schimbării activităţii principale.

* Stabilirea contribuţiei de asigurare

Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (C) datorată lunar de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat, se determină prin formula C=(TR x BC)/100, unde:

TR – tariful de risc aferent clasei CAEN declarată de angajator;

BC – baza lunară de calcul corespunzătoare lunii anterioare perioadei de plată a contribuţiei.

Proiectul de hotărâre se află în dezbatere publică până la data de 29 martie 2013, acesta fiind termenul final pentru depunerea sugestiilor şi propunerilor referitoare la conţinutul prevederilor incluse ce pot fi trimise pe adresa dezbateri@mmuncii.ro .

Sursa: Ministerul Muncii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here