Guvernul pregăteşte un alt program multianual de încurajare şi stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă lansat în dezbatere publică de Ministerul Finanţelor Publice (MFP).

„Programul de Garantare a Creditelor pentru întreprinderi mici şi întreprinderi mijlocii” va consta în acordarea întreprinderilor mici şi mijlocii a unei linii de credit pentru capital de lucru, garantată de către stat în procent de maximum 50% din valoarea finanţării, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare.

Valoarea maximă a unui credit garantat va fi de cinci milioane de lei / IMM pe o perioadă de maximum 24 de luni. Această perioadă va putea fi prelungită cu încă cel mult 12 luni în vederea rambursării liniei de credit.

Programul va avea un plafon de garantare de două miliarde de lei şi se va desfăşura pe o perioadă de trei ani de la intrarea în vigoare a normelor de aplicare a ordonanţei de urgenţă.

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (mandatat de MFP) va emite garanţiile în numele şi în contul statului în favoarea instituţiilor de credit care vor acorda credite IMM-urilor. Sursa de plată a garanţiilor va fi viitorul Fond de risc pentru IMM-uri.

Banii existenţi în Fondul de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru IMM-uri vor fi transferaţi în Fondul de risc pentru IMM-uri, acesta din urmă urmând să funcţioneze ca fond de risc pentru ambele programe.

Atenţie: Proiectul prevede că beneficiarul programului se va obliga să constituie în favoarea statului român, reprezentat de MFP, o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la instituţia de credit finanţatoare, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de acesta în baza contractului de garantare.

Totodată, mai este prevăzut că administratorii şi acţionarii / asociaţii care deţin cel putin 50% din capitalul beneficiarului programului, precum şi întreprinzătorul persoană fizică ce desfăşoară activităţi economice în mod independent, autorizată potrivit legii, după caz, în calitate de fideiusor, vor garanta prin cel puţin un angajament personal creanţele rezultate din plata garanţiilor acordate de FNGCIMM în numele şi în contul statului, cu renunţarea la beneficiul de discuţiune şi diviziune.

Faţă de Programul Mihail Kogălniceanu, [prin noul Program] s-a urmărit crearea unei flexibilităţi mai mari în derularea Programului în dorinţa scurtării timpului necesar acordării finanţărilor garantate de stat şi, implicit, crearea unui acces mai rapid IMM-urilor la capital de lucru. De asemenea, programul ţinteste IMM-urile care au un business sustenabil şi a căror activitate are un efect multiplicator mai mare în economia reală. Mecanismul Programului este similar cu cel al Programului Prima Casă, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Un program asemănător celui propus de MFP există deja în prezent. Este vorba de Programul Mihail Kogălniceanu pentru IMM-uri.

CE IMM-URI VOR FI ELIGIBILE?

Potrivit proiectului de act normativ, IMM-urile care vor fi eligibile să participe la program vor fi cele care vor îndeplini cumulativ următoarele criterii:

 • nu se vor afla în dificultate în sensul pct. 9 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C 244/02), publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244/2 din 1 octombrie 2004;
 • nu se vor afla în litigiu, în calitate de pârâţi, cu MFP şi/sau instituţia de credit parteneră; 
 • nu vor figura cu credite în baza de date a Centralei Riscurilor de Credit sau vor figura cu credite de categoria A sau B;
 • nu vor figura cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi;
 • împotriva lor să nu fie deschisă procedura insolvenţei;
 • vor prezenta instituţiei de credit finanţatoare garanţii colaterale, care împreună cu garanţia de stat acordată prin Program va acoperi în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării;
 • vor avea cel puţin trei ani de la înfiinţare şi vor fi realizat bunuri şi/sau servicii şi vor fi întocmit bilanţuri contabile în ultimele două exerciţii financiare consecutive încheiate;
 • nu vor înregistra restanţe la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.

IMM-URI NEELIGIBILE

Proiectul prevede că nu vor fi eligibile pentru acordarea de garanţii IMM-urile din următoarele sectoare/domenii:

 • intermedieri financiare şi asigurări;
 • tranzacţii imobiliare;
 • activităţi de jocuri de noroc şi pariuri;
 • producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;
 • activităţi de închiriere şi leasing;
 • activităţi de investigare şi protecţie.

» Proiectul de ordonanţă de urgenţă poate fi consultat în întregime AICI (format PDF).

Sursa: MFP

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here