Un proiect de lege care a fost trimis la Cameră pentru dezbatere propune modificarea anexei nr.2 la Ordonanța Guvernuluinr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România.

Tariful de utilizare pe reteaua de drumuri nafionale din Romania se aplica in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvemului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nafionale din Romania.

Din anul 2010 şi pana în prezent cuantumul amenzilor a ramas la acelaşi nivel, in timp ce cuantumul tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din Romania exprimat in lei a crescut cu aproape 20%.

Prin prezentul proiect de act normativ se propune modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa guvenului nr. 15/2002, anexa prin care se stabileşte cuantumul amenzilor contravenţionale aplicabile utilizatorilor pentru lipsa rovinietei valabile.

Propunerea de modificare a cadrului legal actual este justificata de faptul ca numarul contravenţiilor aplicate pentru circulatia fara achitarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri nationale din Romania (rovinieta) a crescut foarte mult in ultimii ani (734.143 PVCC aplicate numai in anul 2021 prin intermediul punctelor fixe şi mobile de control faţa de 357.531 aplicate in anul 2015).

Cresterea exponenţiala a numărului de contraventii aplicabile a condus la concluzia ca valoarea actuala a amenzilor nu este in masura sa descurajeze fenomenul contraventional. Valoarea amenzilor contraventionale s-a calculat ca fiind de doua ori tariful anual de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din Romania, pentru amenda minima şi de patru ori tariful anual de utilizare a refelei de dmmuri nationale din Romania, pentru amenda maxima.

De precizat este faptul ca amenda stabilita prin procesul – verbal de constatare a contravenţiei poate fi achitata la jumatate din minimul acesteia prevazut de lege, in termen de 15 zile de la comunicarea acestuia.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here