Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) a lansat în dezbatere publică un proiect de act normativ care vizează acreditarea şi înfiinţarea fondurilor mutuale pentru agricultori.
Prin intermediul fondurilor mutuale, agricultorii vor fi ajutaţi să facă faţă pierderilor economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau cauzate de incidente de mediu.

DEFINIŢII

Termenii-cheie din proiectul de act normativ sunt definiţi în felul următor:

Fond mutual“Un sistem care permite agricultorilor afiliaţi la o astfel de entitate să încheie o asigurare, prin care agricultorii afectaţi de pierderi economice cauzate de izbucnirea unei boli la animale sau la plante sau de un incident de mediu beneficiază de plăţi compensatorii.”

Pierderi economice“Orice costuri suplimentare suportate de un agricultor drept rezultat al unor măsuri excepţionale întreprinse de acesta cu scopul reducerii aprovizionării pieţei în cauză sau orice pierdere substanţială care afectează producţia.”
Incident de mediu“Apariţia specifică a poluării, a contaminării sau a degradării în ceea ce priveşte calitatea mediului, cauzată de un eveniment specific şi limitată geografic. Această definiţie nu acoperă riscurile generale de mediu care nu sunt legate de un eveniment specific.”

CUM SE ACREDITEAZĂ UN FOND MUTUAL ŞI CUM SE ACORDĂ COMPENSAŢIILE FINANCIARE?

Proiectul de ordonanţă de urgenţă prevede că fondurile mutuale vor fi acreditate de MADR. Acestea vor fi înfiinţate sub forma unei persoane juridice non-profit şi vor avea ca unic obiect de activitate acordarea de plăţi compensatorii pentru agricultorii afiliaţi, pentru pierderile economice.
Pentru acreditarea unui fond, vor trebui depuse la MADR o cerere şi un dosar cu prezentarea fondului, dosarul tehnic şi dosarul financiar-contabil.
Acreditarea va fi acordată pentru o perioadă de cinci ani (cu posibilitate de reînnoire pe trei ani).
De asemenea, fondurile mutuale acreditate vor beneficia de sprijin financiar pentru crearea şi funcţionarea acestora (maximum trei ani), dar şi pentru rambursarea capitalului şi a dobânzilor aferente împrumuturilor comerciale încheiate de fond cu scopul plăţii compensaţiilor către agricultori.
Fondurile vor fi administrate de Consilii de Administraţie, iar fiecare Consiliu îşi va alege un preşedinte dintre propriii membri.
Pentru acreditarea unui fond mutual, acesta va trebui să dispună de:
• capacitate de expertiză tehnică;
• capacitate financiară suficientă;
• reprezentare a agricultorilor afiliaţi din toate domeniile activităţilor agricole;
• structură cu competenţă naţională, respectiv agricultorilor afiliaţi din toate judeţele, care să exploateze peste jumătate din suprafaţa arabilă a României, inclusiv echivalent al animalelor deţinute;
• un program de dezvoltare a activităţii pentru o perioadă de trei ani de la data depunerii cererii de aprobare.
Plăţile compensatorii sunt acordate pentru pierderi economice determinate de:
• bolile animalelor din lista stabilită de Organizaţia Mondială pentru Sănătatea Animalelor şi/sau în anexa I la Decizia 2009/470/CE privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar;
• organismele dăunătoare la plante şi bolile plantelor care fac obiectul unor măsuri de combatere obligatorie sau care reprezintă un caracter anormal sau excepţional;
• un incident de mediu.

CONDIŢII PENTRU PROGRAMELE DE DESPĂGUBIRI

Condiţiile pentru programele de despăgubiri vor fi stabilite de Consiliul de administraţie prin intermediul Statutului Fondului. Acestea vor cuprinde:
• descrierea bolilor animalelor, plantelor sau a incidentului de mediu la originea cererii de despăgubire;

• o evaluare a numărului de agricultori interesaţi;

• lista pierderilor economice generate de evenimentul sanitar sau de incidentul de mediu respectiv;
• valoarea pierderilor economice şi modalităţile de intervenţie a Fondului.

DE UNDE VOR PROVENI BANII PENTRU COMPENSAŢII?

Conform proiectului Ministerului Agriculturii, sursele din care vor proveni compensaţiile financiare plătite prin intermediul unui fond mutual vor fi:
a) capitalul cu care contribuie agricultorii afiliaţi, în conformitate cu modalităţile de calcul definite de consiliul de administraţie;
b) împrumuturi încheiate de fonduri în condiţii de piaţă;
c) orice sume recuperate în conformitate cu prevederile de la lit. d);
d) orice sumă provenită din surse licite.
Proiectul de OUG privind acreditarea fondului mutual şi acordarea de compensaţii financiare agricultorilor afiliaţi pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau cauzate de un incident de mediu poate fi consultat în întregime AICI (format PDF).
Sursa: MADR

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here