Un nou proiect de lege depus la Senat și semnat de peste 60 de parlamentari aparținând PSD, PNL, USR și UDMR va prioritiza locuințele publice și va stimula creșterea fondului de locuințe sociale.  

Inițiativa a venit din societatea civilă și a fost transpusă în inițiativă legislativă pentru că „pe actuala piață de locuințe, foarte mulți cetățeni nu au resurse materiale pentru a dobândi sau închiria o locuință adecvată, în condițiile în care aproape 40% din populație este săracă sau în risc de excluziune socială. Dar această sărăcie se adâncește și datorită costurilor foarte mari ale locuinței. În ultimii 25 de ani grupurile cu veniturile cele mai mici au fost supuse în mod predominant inegalităților și excluziunii locative fără să beneficieze de măsuri guvernamentale care să le asigure locuințe adecvate. Media UE de locuire publica este de 30%, pe când în România este de 2%.”, arată semnatarii în expunerea de motive. 
Senatorii susțin că acest proiect va ajuta o mare parte din populația care nu are venituri suficiente pentru a-și permite un domiciliu decent.

Din 119 țări, România s-a situat pe locul 94 în ceea ce privește costul vieții, la mijlocul anului 2014 Persoanele sărace trăiesc în condiții proaste, iar cheltuielile legate de locuire reprezintă 43,7% din venitul gospodăriei, numai pentru utilități. Cu toate că chiria pentru locuințele sociale este limitată la 10% din venitul lunar, gospodăriile cu venituri reduse depun eforturi să-și permită chiar și această opțiune din cauza costului pe persoană a chiriei publice și a poverii costurilor la utilități.”, se continuă în expunerea de motive.
Prezentăm mai jos cele mai importante modificări propuse spre aprobare. 

Art. 38 
Alin. (1) Construcțiile de locuințe sociale se pot realiza, în orice localitate, pe amplasamentele prevăzute în documentațiile de urbanism și în condițiile prezentei legi. 
Alin. (3) Consiliile locale controlează și răspund de fondul de locuințe sociale situate pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale respective. 

Art. 42
(1) Au acces la locuință socială, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul pragului de sărăcie difenit ca fiind 60% din venitul median, comunicat de Institutul Național de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum și anterior lunii în care se repartizează locuința. 

Art. 43
(1) Locuințele sociale se repartizează de către consiliile locale, în condițiile prezentului capitol, și de ele pot beneficia, în ordinea de prioritatea stabilită de consiliile locale, următoarele categorii de persoane:
 • tinerii căsătoriți care au fiecare vârsta de până la 35 de ani
 • tinerii proveniți din instituții de ocrotire socială și care au împlinit vârsta de 18 ani
 • invalizii de gradul I și II
 • persoanele handicapate
 • pensionarii
 • veteranii
 • văduvele de razboi

(2)Pentru a stabili modul de soluționare și prioritatea cererilor primite Consiliile Locale vor aplica urmatoarele criterii de bază:

 • Condițiile de locuit ale solicitanților
 • Numărul copiilor și al celorlalte persoane care se gospodăresc împreună cu solicitantul
 • Starea sănătății soților sau a unor membri ai familiei
 • Venitul mediu net lunar pe membru de familie
Proiectul legislativ așteaptă dezbaterea în Senat, iar Camera Deputaților va fi decizională.

Ai nevoie de Legea locuinței nr. 114/1996? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here