Senatul va dezbate definitiv un proiect legislativ adoptat de Camera Deputaților, care prevede ca directorii unităților de învățământ să aibă interdicția de a avea funcții de conducere într-un partid politic, pe perioada exercitării mandatului.

Proiectul a fost adoptat tacit la Camera Deputaților, la termenul de împlinire pentru dezbatere și vot, care a fost depășit. Comisia de învățământ dăduse aviz negativ proiectului, pe motivul că „regimul incompatibilităţilor care pot surveni în exercitarea funcţiilor de conducere din sistemul de învăţământ preuniversitar ar trebui reglementat prin completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei”. De asemenea, deputații au considerat că actele normative în vigoare au prevederi care „asigură independenţa şcolii faţă de orice ingerinţă politică”.

În expunerea de motive, inițiatorii proiectului susțin însă că sistemul de învățământ a devenit “un sistem clientelar între organele administraţiei publice locale şi centrale şi unităţile de învăţământ, întâlnind foarte des situaţia în care o unitate şcolară beneficiază, în funcţie de afilierea politică, de fonduri suplimentare, fapt care generează inechităţi şi discriminări. În acest sens, în mediul preuniversitar se identifică o practică generalizată care funcţionează pe baza unui mecanism politic ce deserveşte doar acele instituţii de învăţământ care au aceeaşi culoare politică, promovând astfel servilismul, lipsa transparenţei, lipsa integrităţii şi a profesionalismului”.

Proiectul modifică și completează un singur articol din Legea nr. 1/2011 a educației naționale.

Alin. (4), al art. 257 se modifică si va avea următorul cuprins:

(4) Directorul şi directorul adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar nu pot deţine, pe perioada exercitării mandatului, funcţii de conducere în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.

Dacă va fi adoptat și de Senat, camera decizională, proiectul va intra în vigoare imediat.

Ai nevoie de Legii nr. 161/2003? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here