Mai mulți parlamentari au inițiat un proiect legislativ care prevede amânarea, de la 1 ianuarie 2021, a formării completurilor de 3 judecători în cauzele de apel, prevedere care a fost deja amânată, anul trecut, de Guvern.

Normele anterioare stipulau că apelurile şi recursurile se judecă de completuri de 2 judecători, dar Legea nr. 207 din 20 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară a modificat, printre altele, art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 republicată, astfel că numărul judecătorilor a crescut la 3. Consiliul Superior al Magistraturii i-a semnalat, la acea dată, Guvernului României, că punerea în practică a prevederilor menţionate implică dificultăţi de ordin administrativ, întrucât schema deja subdimensionată a personalului din instanţele judecătoreşti se va accentua. Urmare a acestei adrese, Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă prin care a prorogat cu 1 an intrarea în vigoare a normei.

Conform inițiatorilor proiectului care mai amână cu încă 1 an intrarea în vigoare a prevederilor, judecarea apelurilor în completuri de 3 judecători înseamnă dublarea volumului de muncă de la nivelul tribunalelor şi al curţilor de apel, în condiţiile în care oricum numărul judecătorilor este infim, raportat la numărul dosarelor existente pe rolul instanţelor.

Articolul VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2018, pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. VI. (1) Dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privitoare la judecarea apelurilor în complet format din 3 judecători se aplică apelurilor formulate în procese pornite începând cu data de 1 ianuarie 2021. În procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv, apelurile se judecă în complet format din 2 judecători.

(2) În cauzele penale, dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privitoare la judecarea apelurilor în complet format din 3 judecători se aplică la judecarea apelurilor în cauzele care au fost înregistrate în primă instanţă începând cu 1 ianuarie 2021. Apelurile formulate în cauzele penale înregistrate în primă instanţă începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv, se judecă în complet format din 2 judecători.”

Totodată, prin același proiect legislativ, se propun modificări și cu privire la formarea magistraților, stabilită la 4 ani, în loc de 2 ani, cum era anterior Legea nr. 242/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. Din aceleași considerente, număr insuficient de magistrați, Guvernul a adoptat deja pentru anul 2019 o ordonanţă de urgenţă prin care amână cu 1 an intrarea în vigoare a prevederilor, dar nici acest termen nu este suficient, astfel că se propune amânarea cu încă 1 an.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, se modifică după cum urmează:

La articolul 1, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(1) În anii 2019 şi 2020, admiterea la Institutul Naţional al Magistraturii se realizează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Formarea profesională iniţială şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii pentru auditorii de justiţie admişi la Institutul Naţional al Magistraturii în anii 2019 şi 2020, precum şi stagiul şi examenul de capacitate ale acestora se organizează şi desfaşoară potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Durata stagiului judecătorilor şi procurorilor admişi până în anul 2020 la Institutul Naţional al Magistraturii este de 1 an şi se desfăşoară potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.”

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here