Camera Deputaților va dezbate un proiect legislativ care completează Legea educației naționale cu mai multe beneficii pentru cadrele didactice: indemnizații de instalare pentru cei care vor preda în mediul rural, indemnizații de ieșire la pensie, cursuri de perfecționare și de igienă gratuite, asistență medicală fără niciun fel de cost, dar și salarii compensatorii pentru achiziționarea de materiale didactice necesare instruirii.

Cele câteva zeci de parlamentari care susțin inițiativa argumentează, în expunerea de motive, că pentru susţinerea şi gestionarea calităţii actului educaţional, pentru menţinerea sănătăţii copiilor, este nevoie ca personalul suport, să beneficieze, o dată la 2 ani, de cursuri de perfecţionare sau de igienă. În prezent aceste cursuri sunt plătite, în cele mai multe cazuri, din fonduri personale. Cursurile vor fi organizate din bugetul ministerului Educației, la universități, unități de învățământ acreditate sau organizații care au autorizație de organizare a unor astfel de cursuri.

De asemenea, cadrele didactice nu vor mai scoate bani din buzunar pentru materialele didactice necesare pregătirii lor.

După articolul 245 se introduce un nou articol, art. 2451, cu următorul cuprins:

Art. 2451. – Personalul didactic de predare din învăţământul de stat beneficiază anual de două salarii minime brute, din fonduri alocate de la bugetul de stat, pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în carieră, precum şi pentru achiziţionarea de materiale didactice şi auxiliare didactice şi curriculare necesare procesului instructiv-educativ.

Conform inițiatorilor, datele statistice arată că procentul cadrelor didactice suplinitoare, unele chiar fără studii de specialitate, este mult mai mare în mediul rural decât în mediul urban, astfel că o soluţie pentru ca elevii din mediul rural să aibă aceleaşi şanse ca şi elevii din mediul urban ar fi motivarea profesorilor.

După articolul 2541 se introduce un nou articol, art. 2542, cu următorul cuprins:

Art. 2542. – (1) Cadrele didactice care se titularizează în mediul rural beneficiază, în termen de 1 an de la ocuparea postului prin concurs, de o indemnizaţie de instalare în cuantum de 3 salarii medii brute pe economie, sub condiţia de a preda pe post/la catedră în mediul rural cel puţin 5 ani şcolari efectivi.

(2) Fondurile necesare pentru plata indemnizaţiei de instalare se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale.

(3) Cadrul didactic este obligat să restituie parţial indemnizaţia dacă, înainte de împlinirea termenului de 5 ani prevăzut la alin. (1), îşi schimbă locul de muncă din mediul rural în mediul urban, în cazul suspendării contractului individual de muncă pe perioada concediului tară plată, precum şi în cazul demisiei. Indemnizaţia se restituie proporţional cu numărul de ani şcolari în care nu şi-a desfăşurat activitatea în mediul rural.

Totodată, cadrele didactice care se pensionează vor beneficia de salarii compensatorii.

La articolul 284, după alineatul (3), se introduce un nou alineat, alin. (31), cu următorul cuprins:

(31) Cadrele didactice cu o vechime efectivă în învățământ de peste 30 de ani beneficiază, la data încetării contractului individual de muncă în vederea pensionării pentru limită de vârstă, de o indemnizație în cuantum de 6 salarii medii brute pe economie, din fonduri alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Ultimul articol completat este cel referitor la beneficiile acordate în domeniul sănătății, tuturor angajaților din sistemul de învățământ.

După articolul 266 se introduce un nou articol, art. 2661, cu următorul cuprins:

Art. 2661 – Personalul din învăţământul preuniversitar beneficiază de asistenţă medicală gratuită pentru examinările medicale periodice prevăzute de legislaţia în vigoare, de vaccinare gratuită împotriva bolilor infecto-contagioase, precum şi de măsuri active de prevenire a îmbolnăvirilor profesionale.

Proiectul de lege a fost trimis comisiilor de specialitate din Camera Deputaților, care vor da aviz negativ sau pozitiv și vor formula, dacă este cazul, amendamente. După votul din această cameră, proiectul va fi dezbătut, la vot final, în Senat.

Ai nevoie de Legea nr. 1/2011? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here