Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică un proiect de act normativ care modifică una dintre condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care doresc să devină asistenţi personali profesionşti al persoanei cu handicap. Mai exact, nu se va mai solicita absolvirea învăţământului general obligatoriu, ci a celui gimnazial.

Menţionăm că, potrivit art. 16 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, învățământul general obligatoriu este de 11 clase și cuprinde învățământul primar, învățământul gimnazial și primii 2 ani ai învățământului secundar superior. Învățământul liceal devine obligatoriu până cel mai târziu în anul 2020. Obligația de a frecventa învățământul obligatoriu de 11 clase, la forma cu frecvență, încetează la vârsta de 18 ani.

Măsura este argumentată prin faptul că, la ora actuală, această condiție a absolvirii învăţământului general obligatoriu este greu de îndeplinit, mai ales în zonele rurale. În plus, în nota de fundamentare a proiectului de hotărâre de Guvern se specifică şi că: “În contextul în care dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități este un proces asumat la nivelul politicilor sociale, iar nevoia de pregătire, ca forme alternative la sistemul instituționalizat, a asistenților personali profesioniști devine o urgență, prin această propunere se încearcă limitarea riscului de a nu găsi persoane suficiente care să urmeze cursul și de a nu răspunde nevoii reale de formare.”

Astfel, propunerea normativă modifică art. 6 alin. (1) lit. b) din Condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului personal profesionist (HG nr. 548/2017), stabilind că cererea persoanei care dorește să devină asistent personal profesionist trebuie însoțită de următoarele documente:

  • copii de pe actele de stare civilă;
  • copie de pe dovada absolvirii învățământului gimnazial corespunzător prevederilor legale în vigoare la data absolvirii studiilor;
  • scurtă prezentare a sa, precum și a persoanelor cu care locuiește, menționând numele și prenumele, data nașterii acestora și gradul de rudenie/tipul de relație cu solicitantul, precum și acordul din partea fiecărei persoane adulte cu care locuiește pentru activitatea pe care urmează să o desfășoare;
  • adeverințe medicale privind starea de sănătate, eliberate de medicul de familie, atât pentru solicitant, cât și pentru persoanele cu care locuiește;
  • copie de pe titlul de proprietate/coproprietate sau de pe contractul de închiriere sau comodat al locuinței, pe o durată de minimum 3 ani, cu o cameră separată pentru persoana/persoanele care urmează a fi îngrijită/îngrijite;
  • declarație pe propria răspundere, în formă autentică, a coproprietarului/coproprietarilor sau a proprietarului, în cazul închirierii sau al comodatului, privind acordul ca solicitantul să desfășoare activitatea de asistent personal profesionist;
  • copie de pe certificatul de calificare sau de pe certificatul de competențe profesionale ca asistent personal profesionist.

Ai nevoie de Condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului personal profesionist? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
 comentarii

1 COMENTARIU

  1. Sint asistent personal al ficei mele dar am si calificare de îngrijitor la domiciu in casa mea de 5 ani mai locuieste o persoana cu handicapat grav pot beneficiat si eu de legea care vb.acum in legatura cu asistent profesional??

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here