Un proiect de lege adoptat de Guvern prevede interzicerea închirierii spațiilor cu destinația de locuință din clădirile cu bulină roşie. Este vorba despre proiectul de lege privind măsuri pentru reducerea riscului seismic. 

Nerespectarea prevederilor se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 75.000 lei. Aceste spaţii vor putea fi închiriate abia după terminarea lucrărilor de intervenție.

Actul normativ mai propune introducerea evaluării vizuale rapide ca etapă premergătoare realizării expertizei tehnice, de către autoritățile locale, pentru obținerea unei imagini de ansamblu cu privire la vulnerabilitatea seismică a fondului construit.

Se introduce interzicerea desfășurării oricăror tipuri de activități (economice, culturale, sportive etc.) care implică aglomerări de persoane în clădirile încadrate în clasa de risc seismic RsI.

Pentru asigurarea finanțării intervențiilor la clădirile care prezintă niveluri scăzute de siguranță la seism, în Programul de guvernare 2020-2024, pentru perioada 2021-2027, sunt prevăzute investiții cu valoare estimată de 1 miliard de lei pentru consolidarea, la nivel național, a 300 de imobile cu risc seismic ridicat, în scopul creșterii gradului de confort și de siguranță a cetățeanului – a precizat ministrul dezvoltării, se arată într-un comunicat de presă al Guvernului.

Conform expunerii de motive, proiectul asigură transpunerea prevederilor Directivei (UE) 2019/2034 privind supravegherea prudenţială a firmelor de investiţii şi modifică mai multe Directive europene în domeniu.

Prin actul normativ se propune modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 99/2006, în sensul delimitării competenţelor între Banca Naţională a României şi Autoritatea de Supraveghere Financiară în privinţa autorizării, reglementării şi supravegherii instituţiilor de credit care provin din firme de investiţii care ating pragul volumului de activitate, în funcţie de activităţile pe care acestea intenţionează să le desfăşoare.

Proiectul poate fi consultat AICI. 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here