22 August, 2019

PROIECT: Interceptările să fie făcute de o autoritate din subordinea Parlamentului

Parlamentarii vor să înființeze o Autoritate Națională a Comunicațiilor, care să se ocupe de toate interceptările, verificările de date și supravegherile dispuse prin mandat judecătoresc, la cererea procurorilor. Autoritatea, condusă de un președinte desemnat pentru 6 ani de plenul celor două Camere, va avea și un Comitet de Suprveghere format din 9 membri din alte instituții și un Consiliu Consultativ format din 5 membri.

Președintele Autorității va fi votat de majoritatea din Parlament dintre candidații cu 15 ani vechime juridică, independenți politic, cu bună reputație și probitate civică, dar și cu certificat de acces la informații de o importanță deosebită, conform expunerii de motive a proiectului legislativ.

Inițiativa a fost depusă în dezbatere publică la Senat și este argumentată de fapul că vrea să creeze “un echilibru între necesitatea de a lupta împotriva terorismului, a criminalității organizate și a corupției și necesitatea de a asigura respectarea libertăților fundamentale și libertății private a cetățenilor”. De aceea, Autoritatea este un organism unic și exclusiv în domeniul interceptării comunicațiilor, independentă față de orice altă instituție, supusă controlului Parlamentului.

Art. 2

„(2) Autoritatea are drept obiectiv supravegherea, interceptarea, înregistrarea, ascultarea, verificarea primară, stocarea și transmiterea datelor și informațiilor ce au interes pentru securitatea națională, prevenirea și combaterea terorismului și a criminalității organizate și corupției, cât și prevenirea, descoperirea și contracararea interceptărilor ilegale a comunicațiilor, în colaborare cu celelalte autorități informative și de protecție.”

Practic, proiectul prevede ca în momentul în care un procuror obține mandat de la instanță pentru interceptarea comunicațiilor, să-l transmită Autorității, care îl va pune în aplicare prin angajații ei. Numărul și numele angajaților Autorității sunt secrete, de asemenea și organigrama și bugetul. Fondurile pentru toate achizițiile de echipamente și pentru acțiunile puse în aplicare de Autoritate vor fi puse la dispoziție de Guvern.

Art. 18

„Alin. (1) Salarizarea personalului Atorității se realizează corespunzător legii salarizării ofițerilor de informații, ori, după caz, funcțiilor similare din aparatul Administrației Prezidențiale, în condițiile legii.”

Autoritatea va prelua cu titlu gratuit echipamentele existente de la entitățile din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională. Până la începerea activității cu propriile echipamente și proprii angajați, activitățile de interceptare se vor realiza de Centrul tehnic pentru Securitate Națională, din cadrul SRI, mai susțin parlamentarii care au inițiat proiectul legislativ.

Art. 19

„(1) Sistemele, echipamentele și dispozitivele de interceptare, bazele de date și evidențele, inclusiv arhiva și celelalte documente deținute și gestionate de toate entitățile din sistemu de apărare, ordine publică și siguranță națională, referitoare la activitatea de interceptare a comunicațiilor se preiau de către Autoritate, cu titlu gratuit, pe bază de protocol de predare-primire, încheiat în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.”

Proiectul mai prevede ca în situații urgente, cu pericol iminent, la cererea președintelui Autorității, activitățile de inerceptare să se facă fără mandat judecătoresc, până la emiterea acestuia, timp de 48 de ore.

Proiectul de lege va fi supus dezbaterii publice la Senat, care este prima cameră sesizată. 

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu