Ministerul Justiției a finalizat trei noi proiecte de lege dintr-un pachet de legi mai amplu, care este în curs de elaborare, pentru realizarea obiectivelor din Programul de Guvernare și Raportul MCV. 

Astfel, potrivit primului proiect de lege, instanțele de judecată vor funcționa după reguli speciale, pentru a preveni și combate efectele pandemiei de coronavirus

Proiect de Lege privind reguli speciale de procedură pe perioada Pandemiei SARS-CoV-2 ”Justiție în Pandemie”

Proiectul introduce măsuri specifice și temporare în cadrul procedurilor civile și penale, menite, să protejeze sanitar participanții la activitățile judiciare (cetățeni justițiabili, magistrați, avocați, personal de specialitate etc) și să asigure desfășurarea acestor proceduri într-un mod nestingherit.

Proiectul include o serie de reguli privind desfășurarea unor acte de procedură la distanță, prin intermediul tehnologiilor. De exemplu, sunt introduse, pe durata stării de alertă următoarele reguli temporare:

În materie civilă:

 • când este posibil, cu acordul părților, instanțele judecătorești pot hotărî ca ședințele de judecată să se desfășoare prin mijloace de telecomunicație audiovizuală;
 • cel care asistă sau reprezintă partea, traducătorul sau interpretul poate participa la ședința de judecată desfășurată prin mijloacele amintite, chiar fără a fi prezent fizic lângă parte;
 • lista proceselor întocmită pentru fiecare ședință de judecată va cuprinde, de regulă, și intervalele orare orientative pentru strigarea fiecărei cauze în parte, citația cuprinzând mențiunea corespunzătoare;
 • pentru judecarea proceselor, instanțele judecătorești, ținând seama de împrejurări, pot fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar în aceeași zi;
 • când este posibil, dosarul cauzei se trimite instanței delegate în format electronic;
 • când este posibil, prin grija instanței, ședințele de judecată publice se transmit în direct, prin mijloace audiovideo care garantează securitatea, integritatea și calitatea transmisiunii, pe portalul instanțelor de judecată.

În materie penală:

 • posibilitatea ca persoanele private de libertate (arestate preventiv, aflate în executarea unei pedepse privative de libertate sau a unei măsuri educative privative de libertate) să fie audiate prin videoconferință la locul de deținere fără a fi necesar acordul acestora, dacă organul judiciar apreciază că audierea prin acest mijloc nu aduce atingere bunei desfășurări a procesului ori drepturilor și intereselor părților;
 • posibilitatea ca alte persoane decât cele private de libertate să fie audiate și prin videoconferință, însă numai cu acordul acestora, aspect care le va fi adus la cunoștință fie cu ocazia primei audieri, fie printr-o înștiințare comunicată telefonic, prin e-mail sau prin alte asemenea mijloace, persoana în cauză fiind întrebată dacă își manifestă acordul în acest sens.

Un alt proiect din acest pachet elaborat de Ministerul Justiţiei este Proiect de lege privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la INM, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a INM, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, concursul de admitere în magistratură „Mica reformă a INM”

Proiectul pune în acord legislaţia în materia concursurilor de admitere în magistratură, de admitere la Institutul Național al Magistratuirii, de absolvire a Institutului şi a examenului de  capacitate cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 121/2020.

Totodată, proiectul de lege stabilește, cu caracter temporar, durata cursurilor în anii 2020 și 2021 la Institutul Național al Magistraturii precum și a stagiului judecătorilor și procurorilor care au fost admiși la Institutul Național al Magistraturii.

În conformitate cu Decizia Curții Constituționale nr.121/2020, normele care organizează aceste concursuri și examene au fost ridicate la rang de lege.

Alte noutăți prezentate de acest proiect:

 • stabilirea la 2 ani a duratei cursurilor la Institutul Național al Magistraturii în anii 2020 și 2021;
 • stabilirea la 1 an a duratei stagiului judecătorilor și procurorilor care au fost admiși la Institutul Național al Magistraturii în anii 2020 și 2021;
 • după afişarea rezultatelor definitive ale concursului, candidaţii admişi după cele două etape ale concursului vor fi verificaţi sub aspectul îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii;
 • verificarea condiției de a fi apt din punct de vedere psihologic se realizează anterior susținerii probei interviului, în cazul concursului de admitere în magistratură și la INM;
 • introducerea posibilității contestării probei interviului în cazul concursului de admitere în magistratură și la INM.

Cel de-al treilea Proiect de lege se referă la stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) „Proiectul EPPO”.

Proiectul instituie măsuri de asigurare a punerii în aplicare a dispozițiilor Regulamentului (UE) 2017/1.739 în dreptul național, cum ar fi cele în materie procesual penală și cele de cooperare internațională în materie penală.

Fiind vorba de o instituție nouă, practic întreg proiectul prezintă caracter de noutate, Expunerea de motive și cuprinsul Proiectului de lege, ambele anexate prezentului comunicat, fundamentând și prevăzând, printre altele, structura suport a Parchetului European în România, care este stabilită în cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), statutul procurorului european delegat, respectiv, al procurorului european, dispoziții privind competența instanțelor de judecată etc.

Proiectul a fost transmis în circuitul inter-ministerial de avizare, urmând a fi supus aprobării Guvernului.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here