Ministerul Finanţelor a publicat în dezbatere publică un proiect de lege pentru completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

Proiectul prevede introducerea, după articolul 9, a unui nou articol, art.9^1, având următorul cuprins:
Constituie infracțiune si se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani si interzicerea
unor drepturi, orice acțiune sau inacțiune comisă în cadrul unor scheme frauduloase cu caracter transfrontalier având ca efect diminuarea cu cel puțin 10.000.000 de euro a resurselor bugetului Uniunii Europene prin:

a) utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, incorecte sau incomplete
privind TVA;

b) nedivulgarea de informații privind TVA atunci când aceste informații trebuie divulgate
potrivit legii;

c) prezentarea de declarații corecte privind TVA pentru a masca în mod fraudulos neplata sau constituirea unor drepturi necuvenite la rambursări de TVA.

Potrivit expunerii de motive, se impune luarea măsurilor necesare pentru punerea
legislației naționale în acord cu prevederile art. 3 alin.(2) lit. d) pct. (i), (ii) și (iii) din Directiva (UE) 2017/1371.

Proiectul poate fi consultat aici. 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here