Un proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor se află pe masa Guvernului în ședința din 7 aprilie 2021.

Proiectul de OUG propune majorarea stimulentului de inserție pentru părinții care, din diverse motive, se întorc la muncă din concediul de creștere a copilului, în primele șase luni.

În prezent, aşa cum stabileşte OUG nr. 111/2010, cuantumul stimulentului de inserție se stabilește la 650 lei.

„Având în vedere faptul că în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010(…) prevede acordarea unui stimulent de inserție, majorarea acestuia și flexibilizarea acordării poate conduce la avantaje atât pentru angajați, cât și pentru angajatori pe de o parte prin creșterea veniturilor populației aflată în această situație, iar pe de altă parte prin asigurarea forței de muncă necesară la nivelul angajatorului” se arată în textul legii

Proiectul propune ca valoare stimulentului de inserţie să fie:

  1. în cuantum de 1500 lei, dacă persoanele îndreptățite obțin venituri înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități. Cuantumul de 1500 lei se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități;
  2. în cuantum de 650 lei dacă persoanele îndreptățite obțin venituri după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități.

Drepturile prevăzute de OUG nr.111/2010 reprezentând indemnizație, stimulent de inserție sau alocație de stat pentru copii se acordă la cerere, însoțită în mod obligatoriu de:

a) copia actului de identitate al solicitantului și a certificatului de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul;

b) actele doveditoare privind calitatea solicitantului și relația acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru situațiile prevăzute la 8.

c) actele doveditoare care să ateste că în ultimul an anterior datei nașterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activități independente, venituri din activități agricole supuse impozitului pe venit.

d) dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;

e) dovada privind suspendarea activității pentru perioada în care se solicită concediul pentru creșterea copilului;

f) orice alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

Proiectul poate fi consultat AICI. 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here