Un proiect de lege înregistrat la Senat pentru dezbatere propune modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. 

Potrivit notei de fundamentare care însoţeşte proiectul, este necesară modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, pentru a clarifica regulile de circulaţie în sensul giratoriu şi pentru a pune capăt unei controverse de interpretare legislativă, intervenţia legislativă fiind necesară şi pentru ca textele de lege incidente să corespundă exigenţelor prevăzute de art. 36 şi următoarele din Legea nr. 24 din 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, respectiv să fie redactate într-un limbaj clar şi precis, care să excludă orice echivoc.

Potrivit proiectului, la articolul 6, după punctul 41, se introduce un nou punct, pct. 42, cu următorul cuprins: „42. Sens giratoriu – drum principal cu sens unic şi traiectorie giratorie, care se intersectează succesiv cu drumuri secundare pe partea dreaptă.”

Litera b) a articolului 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:„b]Cu circulaţie dirijată.” Şi, de asemenea, Alineatul (4) al articolului 57 se modifică şi va avea următorul
cuprins: „(4) în intersecţiile cu sensul giratoriu, semnalizate ca atare, vehiculele care circulă în interiorul acestuia au prioritate faţă de cele care urmează să pătrundă în sensul giratoriu. în interiorul sensului giratoriu se aplică dispoziţiile art. 54.”

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here