În sedinta de guvern de astăzi urmează a fi discutat un proiect de lege privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul pandemiei de COVID-19. Potrivit propunerii legislative, din motive generate de pandemia de COVID-19 activitatea de judecată  ar putea funcţiona şi de la distanţă.

„În cauzele civile, când este posibil, cu acordul părților, instanțele judecătorești pot hotărî ca ședințele de judecată să se desfășoare prin mijloace de telecomunicație audiovizuală care permit verificarea identității părților și garantează securitatea, integritatea, confidențialitatea și calitatea transmisiunii, dispunând măsurile necesare în acest scop”, prevede proiectul.

Citația va trebui să cuprindă mențiunea că ședința de judecată a avut loc  online precum și modalitatea tehnică de acces și de autentificare. Iar cel care asistă sau reprezintă partea, traducătorul sau interpretul poate participa la ședința de judecată desfășurată online, chiar fără a fi prezent fizic lângă parte.

Pentru judecarea proceselor, instanțele judecătorești, ținând seama de împrejurări, pot fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar în aceeași zi. Iar lista proceselor întocmită pentru fiecare ședință de judecată va cuprinde, de regulă, și intervalele orare orientative pentru strigarea fiecărei cauze în parte, citația cuprinzând mențiunea corespunzătoare.

Un alt aspect prevăzut în proiect se referă la comunicarea actelor de procedură. Instanțele judecătorești procedează la comunicarea actelor de procedură prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia. Tot astfel, instanța va putea, în tot cursul procesului, să solicite părților datele necesare pentru comunicarea actelor de procedură în aceleași condiții. Când este posibil, cererile de chemare în judecată, căile de atac, precum și orice alte act

Proiectul mai prevede că amânarea judecării cauzelor poate fi dispusă la cerere, în situația în care partea interesată se află în izolare, în carantină sau este spitalizată, potrivit legii, în contextul pandemiei de COVID-19. Când instanța respinge cererea de amânare a judecății în considerarea necesității de a soluționa cauza, va amâna, la cererea părții sau din oficiu, pronunțarea în vederea depunerii de concluzii scrise.

Proiectul propune şi dispoziții aplicabile cauzelor penale. Astfel, persoanele private de libertate, altele decât cele aflate în arest la domiciliu, sunt audiate prin videoconferință la locul de deținere, fără a fi necesar acordul acestora. se poate face și prin videoconferință, la locul unde se află, cu acordul acestora. Pentru celelate persoane cercetate penal, audierea se poate face și prin videoconferință, la locul unde se află, cu acordul acestora.

Dispoziţiile aplicabile cauzelor penale din acest proiect prevăd ca videoconferințasă  se realizeaze printr-un mijloc de telecomunicație audiovizuală care permite verificarea identității părților și garantează securitatea, integritatea, confidențialitatea și calitatea transmisiunii. Înregistrarea audierii este obligatorie.

Dispozițiile de mai sus ar urma să se aplice pe durata stării de alertă declarate în condițiile legii, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru o perioadă de 30 de zile de la încetarea acesteia.

Proiectul poate fi consultat AICI. 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here