La Senat a fost pus în dezbatere publică un proiect de lege prin care se doreşte combaterea hărţuirii morale la locul de muncă, prin reglementarea acesteia în legislaţia naţională, fapta putând fi sancţionată disciplinar, contravenţional şi chiar penal.

Ce se înţelege prin hărţuire morală la locul de muncă?

Proiectul de lege stabileşte că hărţuirea morală la locul de muncă este constituită de orice comportament cu privire la un salariat, de către un alt angajat care este superiorul său ierarhic, de către un subaltern şi/sau de către un coleg, care să aibă drept scop sau efect o deteriorare a condiţiilor de muncă prin lezarea drepturilor sau demnităţii salariatului, prin afectarea sănătăţii sale fizice sau mentale sau prin compromiterea viitorului profesional al acestuia, comportament manifestat prin:

  • conduită ostilă sau nedorită;
  • comentarii verbale;
  • acţiuni sau gesturi.

Stresul şi epuizarea fizică intră sub incidenţa hărţuirii morale la locul de muncă!

Sancţionarea hărţuirii morale

În OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare se introduce un alineat potrivit căruia toţi salariaţii care săvârşesc acte sau fapte de hărţuire morală la locul de muncă răspund disciplinar, în condiţiile legii şi al regulamentului intern al angajatorului. Răspunderea disciplinară nu înlătură însă răspunderea contravenţională sau penală a salariatului pentru faptele respective.

Astfel, din punct de vedere contravenţional, hărţuirea morală la locul de muncă prin lezarea drepturilor sau demnităţii se pedepseşte cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei.

În cele din urmă, din punct de vedere penal, fapta în urma căreia este afectată sănătatea fizică sau mentală a salariatului victuimă sau a viitorului profesional al respectivei persoane, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă.

Ai nevoie de Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here