La Senat a fost pus în dezbatere publică un proiect de lege care introduce posibilitatea extinderii vârstei de pensionare –  în cazul femeilor – până la 65 de ani, la cerere. În acest moment, Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice stabileşte că vârsta standard de pensionare este de 63 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbați.

În expunerea de motive, iniţiatorii propunerii legislative prezintă o serie de motive ce se află la baza acestei măsuri, respectiv:

Diferenţierea vârstei de pensionare, discriminatorie pe criterii de sex – au fost înregistrate cazuri de cadre didactice şi medicale care au contestat această măsură ca fiind discriminatorie, situaţii ce au ajuns în atenţia instanţelor, a Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării sau a Curţii Constituţionale. Femeile în cauză au fost nevoite să se pensioneze, deşi îndeplineau toate celelalte criterii profesionale pentru a-şi continua activitatea.

Posibile încălcări ale prevederilor legislative din Codul muncii şi Constituţie – potrivit art. 5 din Codul muncii, în cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalității de tratament față de toți salariații și angajatorii iar orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, bazată pe criterii de sex şi vârstă este interzisă. Şi Constituţia are prevederi ce par a fi încălcate – cea conform căreia dreptul la muncă nu poate fi îngrădit (art. 41) şi cea prin care se stabileşte că cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări (art. 16).

Femeile din alte domenii de activitate se pot pensiona la 65 de ani – au existat modificări legislative prin care unele categorii profesionale au creat posibilitatea măririi sau egalizării vârstei standard de pensionare între femei şi bărbaţi. De exemplu, în urmă cu o lună, a fost adoptată o lege prin care vârsta de pensionare pentru personalul de cercetare-dezvoltare a fost stabilită la 65 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați, fără a elimina însă posibilitatea pensionării la 63.

Recomandările Uniunii Europene – în Raportul de ţară din 2018 privind România, “Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană şi Eurogrup” (Bruxelles, 7 martie 2018) se remarcă faptul că “România a realizat progese limitate în ceea ce priveşte punerea în aplicare a recomandărilor din 2017 care i-au fost adresate. […] Nu au existat progese în ceea ce priveşte modul de stabilire a salariului minim şi egalizarea vârstei de pensionare pentru bărbaţi şi femei.”.

Pentru a se aplica, proiectul de lege trebuie aprobat de ambele camere ale Parlamentului, promulgat de Preşedinte şi publicat în Monitorul Oficial.

Ai nevoie de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here