Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică Proiectul Ordonanței de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului.

Prin proiectul de ordonanță de urgență se propune:

– introducerea unei dispoziții potrivit căreia agenții de poliție care au promovat concursul de admitere la programul de master profesional, destinat formării inițiale a ofițerilor de poliție, frecventează cursurile acestuia cu scoatere de la locul de muncă, li se acordă  solda de funcţie/salariul de funcţie avută/avut la data începerii cursurilor, de solda de grad/salariul gradului profesional deţinut şi de gradaţii, precum şi de celelalte drepturi aplicabile personalului din instituţia de învăţământ, cu excepţia soldei de comandă/salariului de comandă, în condiţiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite.

– modalitatea de acordare a gradului profesional și numirea în funcție la absolvirea programului de master profesional, respectiv în aceleași condiții cu cele aplicabile agentului de poliție trecut în corpul ofițerilor de poliție şi absolventului cu diplomă de licenţă al unui program de studii organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” a Ministerului Afacerilor Interne;

– instituirea interdicției modificării raporturilor de serviciu, după acordarea gradului profesional de ofițer, timp de cel puțin 5 ani de la numirea în funcție la unitatea în care este repartizat după absolvire;

– instituirea obligației agentului de poliţie admis la programul de studii de master profesional pentru formarea ofiţerilor de poliţie organizat în cadrul Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne, de a completeta un nou angajament, care cumulează şi perioada anterioară rămasă de executat dintr-un angajamentul încheiat anterior.

Totodată, pentru agenții admiși la programul de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție, având în vedere faptul că aceștia, pe timpul participării la cursuri beneficiază de drepturile salariale prevăzute la art. 57 alin. (1) și (3) din Anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 157/2017, s-a prevăzut obligația restituirii cheltuielilor aferente drepturilor salariale acordate pe perioada cursurilor cu scoatere de la locul de muncă.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here