Proiectul unei ordonanţe de urgenţă, iniţiat de MFP, urmează să modifice şi să completeze prevederi ale legislaţiei primare în materia instituţiilor de credit. Iniţiatorul apreciază că proiectul de act normativ va afecta indirect mediul de afaceri, prin beneficiile aduse de stabilitatea financiară vizat a fi menţinută ca urmare a implementării măsurilor de stabilizare.

Ca modificare distinctă de îndeplinirea condiţionalităţii şi corelarea cu prevederile O.U.G. nr.99/2006 a fost instituită obligaţia instituţiilor de credit de a informa deponenţii ale căror depozite garantate ar urma să depăşească prin cumulare nivelul plafonului de garantare (100.000 de euro) în situaţia fuziunii unor instituţii de credit şi, respectiv, a implementării unor măsuri aprobate de Banca Naţională a României ce implică transfer de depozite, ori ca urmare a vânzării unei bănci-punte.

Proiectul stabileşte anumite principii şi reguli privind adoptarea şi implementarea unor măsuri de stabilizare în contextul unei ameninţări la adresa stabilităţii financiare în scopul protejării interesului public, minimizării riscurilor de contaminare şi al menţinerii încrederii pieţei în sistemul bancar. Prin propunerea vizând implicarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, în calitate de acţionar unic, în ceea ce priveşte finanţarea constituirii şi funcţionării băncii-punte, finanţarea transferului de active şi pasive de la o instituţie de credit către o bancă-punte, cât şi în calitate de administrator delegat şi, după caz, de acţionar al unei instituţii de credit, în scopul implementării măsurilor de stabilizare a instituţiilor de credit în dificultate, se are în vedere  menţinerea stabilităţii financiare ca rezultat al eficienţei transferului de active şi pasive către banca-punte, al asigurării continuităţii accesului deponenţilor la serviciile bancare şi al accesului la lichidităţile băncilor pentru mediul de afaceri, precum şi al reducerii probabilităţii de manifestare în rândul deponenţilor a fenomenului retragerii depozitelor.

Implicarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar în finanţarea transferului de active şi pasive, cu prioritate a depozitelor garantate către banca-punte, asigură menţinerea stabilităţii financiare, accesul neîntrerupt al deponenţilor la respectivele sume, cu implicaţii pozitive inclusiv din perspectiva reducerii  probabilităţii de manifestare în rândul deponenţilor a fenomenului retragerii depozitelor în cazul instituirii măsurii de stabilizare a unei instituţii de credit.

Schimbările preconizate se referă, pe de o parte, la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Se prevede introducerea unor prevederi pentru explicitarea noţiunii de “a achiziţiona”, întrucât aceasta nu are înţelesul comun, ci trebuie să acopere orice modalitate de a dobândi o participaţie calificată într-o instituţie de credit (inclusiv moştenire, hotărâre judecătorească etc.), nu numai vânzarea-cumpărarea, ci şi stabilirea obligaţiei de notificare în sarcina dobânditorului, ulterior achiziţiei, pentru acele situaţii în care, în mod obiectiv, aceasta nu se poate realiza în prealabil.

Se modifică unele prevederi referitoare la calitatea activelor şi provizioane, din raţiuni de natură prudenţială, determinate de introducerea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).

Se aduc clarificări la definirea situaţiilor în care poate fi revocată măsura suspendării exercitării drepturilor de vot ale unui acţionar.

Se introduc prevederi privind adoptarea şi implementarea măsurilor de stabilizare ca instrumente la dispoziţia autorităţii de supraveghere pentru rezolvarea situaţiilor în care există ameninţări la adresa stabilităţii financiare.

■ Modificările la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 (privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) vizează, în principal, acordarea posibilităţii utilizării resurselor administrate de FGDB în scopul finanţării măsurilor de stabilizare adoptate de Banca Naţională a României conform prevederilor vizat a fi introduse în O.U.G. nr.99/2006. Pentru finanţarea măsurilor de stabilizare sunt utilizate în principal sumele existente în fondul special de despăgubire, transformat prin amendamentele aduse în fond de restructurare bancară şi în caz de nevoie, cele ale schemei de garantare. A fost menţinut mecanismul de finanţare existent, resursele financiare ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar cuprinzând atât resurse disponibile, cât şi împrumuturi, inclusiv împrumuturi de la Guvern, în situaţia în care resursele financiare ale Fondului ar fi insuficiente.

În acest context, au fost adaptate prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 (r2), cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât acestea să includă noile competenţe şi responsabilităţi ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar:

administrator delegat şi, după caz, acţionar la o instituţie de credit supusă unei măsuri de stabilizare;

acţionar unic şi consiliu de supraveghere (pe sistemul dualist de administrare) al unei bănci-punte.

Proiectul vizează, implicit, corelarea prevederilor referitoare la atribuţiile conducerii Fondului cu responsabilităţile derivând din implicarea acestuia în măsurile de stabilizare.

Întrucât Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar nu prestează acte de comerţ şi în consecinţă, potrivit Codului fiscal, nu este înregistrat ca plătitor de TVA este prevăzută scutirea de la plata TVA a operaţiunilor de vânzare a băncii – punte şi a celor de vânzare a acţiunilor deţinute de Fond potrivit noilor competenţe.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here