Parlamentarii au inițiat o propunere legislativă de amânare a termenului de 1 ianuarie 2018, când toate imobilele confiscate de regimul comunist ar trebui să intre în proprietatea statului, dacă proprietarii de drept nu le-au revendicat. Conform OUG nr. 98/2016, până la începutul anului viitor, comisiile locale și județene de fond funciar sunt obligate să soluționeze toate cererile de restituire, de punere în posesie, și a eliberare a titlurilor de proprietate.

Inițiatorii modificării acestui termen susțin, în expunerea de motive, că anul 2025 este o dată mult mai viabilă pentru toate aceste proceduri, care sunt, în acest moment, întârziate sau blocate.

“În condițiile în care inventarierea a fost amânată, iar punerile în posesie au fost suspendate de lege până la finalizarea inventarierii, propunem să ne raportăm la Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 și să devansăm termenul de 1 ianuarie 2018 cu 1 ianuarie 2025”, se mai arată în expunerea de motive a proiectului legislativ.

Mai mult, parlamentarii inițiatori spun că și articolul privind terenurile puse la dispoziția comisiilor locale, nerestituite încă foștilor proprietari, trebuie modificat. Astfel, ei susțin că aceste terenuri (păduri, pășuni, ogoare) aflate în posesia cetățenilor încă din anii ’90, nu ar trebui să se întoarcă în proprietatea statului, întrucât ar fi “o a doua naționalizare”.

Legea nr. 165/2013. Art. 20, alin. (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

“Terenurile puse la dispoziția comisiilor locale în vederea finalizării procesului de restituire, dar nerestituite foștilor proprietari până la data de 1 ianuarie 2025, intră, de drept, în Fondul național și sunt afectate valorificării punctelor acordate potrivit prezentei legi.”

Propunerea legislativă a fost depusă în procedură de urgență, în dezbatere publică la Senat, dar forul decizional este Camera Deputaților.

Ai nevoie deLegea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here