Guvernul a aprobat, în şedinţa din 4 mai, proiectul de Lege privind registratorii comerciali şi activitatea de înregistrare în registrul comerţului, solicitând Parlamentului ca acest act normativ să fie aprobat în procedură de urgenţă. Odată cu aprobarea acestui act normativ ar urma să se finalizeze, din perspectivă legislativă, reforma Registrului Comerţului, demarată în decembrie 2009, prin restrângerea rolului judecătorului delegat.

Proiect de lege prevede că toate atribuţiile care ţin de înregistrarea societăţilor comerciale, divizarea/fuziunea acestora şi încetarea activităţii lor, precum şi autorizarea persoanelor fizice vor reveni unei categorii noi de persoane – registratorii comerciali.

Registratorii comerciali vor fi funcţionari în cadrul Registrului Comerţului având statutul de personal contractual, dar care sunt învestiţi cu putere de autoritate publică. Aceştia se vor substitui în tot ceea ce înseamnă partea introductivă de atribuţii care îi revenea judecătorului-delegat în legătură cu societăţile comerciale şi persoanele fizice autorizate, urmând ca orice nemulţumire a terţelor persoane în legătură cu înregistrarea unei societăţi comerciale să fie soluţionată de instanţa de judecată, în mod obişnuit, prin contestarea actului întocmit de registratorul comercial. Registratorii comerciali vor avea toate drepturile şi obligaţiile pe care le au magistraţii, fără să fie magistraţi, ci doar persoane care exercită autoritatea publică de stat. În acest scop, începând din decembrie 2009 o parte din personalul Registrului Comerţului a fost selectată şi urmează cursuri de perfecţionare, iar pentru posturile care rămân neocupate a fost prevăzută procedură de selecţie.

● O altă modificare importantă propusă prin actul normativ aprobat de Guvern este aceea că, în termen de 2 ani, se va renunţa la publicarea în Monitorul Oficial a actelor care ţin de înfiinţarea societăţilor comerciale şi modificările aduse în cadrul acestora, în schimb va fi creată o platformă electronică prin intermediul căreia toate persoanele interesate vor putea, la costuri minime, să aibă acces la baza de date respectivă. Orice menţiuni referitoare la o nouă societate comercială sau o nouă persoană fizică autorizată trebuie incluse obligatoriu în această bază de date în termen de 3 zile de la momentul înregistrării.

● Tot în această bază de date, pentru prima dată, se va regăsi cazierul asociatului, acţionarului sau administratorului, dacă acesta a fost condamnat penal şi pentru ce fapte. Platforma electronică va include şi informaţii referitoare la societăţile comerciale care sunt inactive din punct de vedere fiscal, astfel încât o societate comercială care doreşte să intre în relaţii de afaceri cu o altă societate comercială va putea să acceseze această bază de date pentru a vedea dacă are, într-adevăr, un partener de afaceri viabil.

● Actul normativ propus simplifică, totodată, tot ceea ce înseamnă proceduri în legătură cu fuziunea, divizarea şi încetarea activităţii unei societăţi comerciale, eliminând diferenţele existente la ora actuală între proceduri în funcţie de tipul societăţii comerciale. Practic, prin această simplificare sunt transpuse în legislaţia românească reglementările europene care prevăd armonizarea procedurilor respective, iar societăţile comerciale vor avea posibilitatea de a se înregistra folosind semnătura electronică, nemaifiind necesară deplasarea la sediul Registrului Comerţului pentru a depune fizic documentele necesare.

Sursa: Guvernul Romaniei

*

Potrivit actualei legislaţii în materie, dată de Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului – cu modificările şi completările ulterioare – înregistrările în registrul comerţului se fac pe baza unei încheieri a judecătorului delegat sau, după caz, a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile, în afară de cazurile în care legea prevede altfel.

Judecătorul-delegat întâi sesizat spre a dispune înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor privind fuziunea, divizarea sau schimbarea sediului social al unei persoane juridice în alt judeţ se pronunţă, prin aceeaşi încheiere, şi asupra înmatriculării persoanelor juridice astfel înfiinţate, radierii celor care îşi încetează existenţa ori înregistrării în registrul comerţului a modificării actelor constitutive ale persoanelor juridice care dobândesc o parte din patrimoniul persoanei juridice divizate, după caz, precum şi asupra înmatriculării şi radierii persoanelor juridice care îşi schimbă sediul social în alt judeţ.

La orice înmatriculare se menţionează numărul şi data încheierii judecătorului delegat.

Încheierile judecătorului delegat privitoare la înmatriculare sau la orice alte înregistrări în registrul comerţului sunt executorii de drept şi sunt supuse numai recursului.

Judecătorul-delegat la oficiul registrului comerţului are, de asemenea, competenţa de a verifica îndeplinirea actelor şi formalităţilor prealabile fuziunii, în cazul în care la constituirea prin fuziune a unei societăţi europene sau a unei societăţi cooperative europene participă o societate comercială sau o societate cooperativă – persoană juridică română -, precum şi în cazul fuziunii transfrontaliere la care participă o societate comercială de naţionalitate română ori o societate europeană cu sediul în România.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here