Ministerul Finanţelor Publice a făcut public, pe 1 iulie, proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată. În expunerea de motive se arată că acest proiect de act normativ se înscrie în cadrul de revizuire permanentă a legislaţiei naţionale, în contextul procesului de reformă a sistemului contabil românesc şi pentru asigurarea conformităţii acestuia cu directivele europene.

Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi a suferit ultima modificare în luna octombrie 2007. Având în vedere modificările aduse altor acte normative cu care această reglementare este în strânsă legătură, precum şi modificările propuse pentru alte acte normative (O.U.G. nr. 90/2008 privind auditul statutar, cu modificările şi completările ulterioare), MFP apreciază că se impune modificarea şi completarea unor prevederi ale O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, în scopul asigurării unor reglementări cu caracter unitar.

Schimbări preconizate. Potrivit expunerii de motive, în proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi s-au introdus prevederi noi, în corelare cu prevederile introduse în proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

– s-a introdus precizarea mai clară a modalităţilor de exercitare a profesiei contabile;

– s-au definit unii termeni privind profesia contabilă;

– s-au introdus prevederi referitoare la retragerea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat în sensul că aceste calităţi nu pot fi retrase prin hotărâri, decizii sau alte acte emise de organele de conducere ale CECCAR;

– s-au introdus prevederi noi privind supravegherea în interes public a activităţii CECCAR, prin specificarea că supravegherea în interes public se va realiza de către Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile;

– s-a introdus obligativitatea auditării situaţiilor financiare ale CECCAR;

– au fost eliminate prevederile referitoare la reprezentarea Ministerului Finanţelor Publice în Comisiile de disciplină, având în vedere atribuţiile acestor comisii;

– a fost introdusă cerinţa ca Regulamentul de organizare şi funcţionare al CECCAR, precum şi modificările aduse acestuia să se aprobe prin hotărâre a Guvernului României;

– a fost introdusă posibilitatea contestării deciziilor CECCAR la instanţa competentă;

– a fost introdusă obligativitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârilor şi deciziilor de interes general, adoptate de Consiliul superior, Biroul Permanent şi Conferinţa naţională;

– a fost introdusă obligativitatea publicării pe site-ul CECCAR a acelor hotărâri care nu sunt de interes general şi care nu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;

– au fost introduse precizări privind modul în care cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiei şi cetăţenii români care au obţinut calificarea profesională necesară într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiei pot dobândi calitatea de expert contabil sau contabil autorizat în România precum şi condiţiile în care pot profesa în România;

– a fost prevăzută posibilitatea reprezentării CECCAR în cadrul întrunirilor organismelor profesiei contabile europene şi internaţionale şi de către o altă organizaţie profesională.

Prin introducerea prevederilor referitoare la supravegherea în interes public a activităţii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi au fost extinse atribuţiile Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.

În vederea implementării noilor dispoziţii din proiectul de lege, urmează să fie elaborată o hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a CECCAR.

Prin proiectul de act normativ se asigură conformitatea se asigură conformitatea cu reglementările comunitare în materie, respectiv:

– Directiva 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieţei interne;

– Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here