Ministerul Sănătăţii a supus dezbaterilor publice astăzi, 3 octombrie 2012,  un proiect de hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012.

Proiectul de act normativ propune, în temeiul art. 108 din Constituţia României, modificări şi completări la Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 30 decembrie 2010.

Conform notei de fundamentare publicate pe site-ul instituţiei, schimbările preconizate ca urmare a adoptării acestei propuneri legislative vizează stabilirea modalităţii de contractare şi decontare a serviciilor medicale acordate în cadrul centrelor de sănătate multifuncţionale.

Astfel, se urmăreşte asigurarea cadrului legislativ pentru punerea în aplicare a reglementărilor O.U.G. nr. 35/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar în ceea ce priveşte centrele de sănătate multifuncţionale.

Se are în vedere contractarea şi decontarea serviciilor medicale de către casele de asigurări de sănătate, în condiţiile contractului-cadru şi ale normelor.

 Unităţile vizate, cu deschidere de relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate, includ:

– laboratoarele de investigaţii medicale paraclinice, organizate în cadrul centrelor de sănătate multifuncţionale fără personalitate juridică;

– medicii de specialitate din specialităţile clinice şi de recuperare-reabilitare a sănătăţii, care se regăsesc într-un contract aflat în derulare cu casa de asigurări de sănătate pentru activitatea desfăşurată în cabinetele medicale de specialitate din ambulatoriul integrat al spitalului;

– medicii de specialitate din specialităţile paraclinice, care se regăsesc într-un contract/act adiţional  aflat în derulare cu casa de asigurări de sănătate pentru activitatea desfăşurată în laboratoarele de investigaţii medicale paraclinice care furnizează servicii medicale paraclinice în regim ambulatoriu;

– cabinetele medicale de specialitate din specialităţile clinice, de medicină dentară şi de recuperare-reabilitare organizate în ambulatoriile integrate ale spitalelor şi în centrele multifuncţionale fără personalitate juridică organizate în structura spitalelor;

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmie pe adresa propuneri@ms.ro , până la data de 13 octombrie.

Consultă în întregime proiectul de HG! Click aici!

Sursa: Ministerul Sănătăţii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here