22 Noiembrie, 2019

Proiect de lege pentru rezolvarea inadvertenţelor din Codul fiscal

Mai multe modificări la noul Cod Fiscal au fost adoptate de Senat și urmează să fie dezbătute în Camera Deputaților, într-un proiect de lege care modifică și completează Legea nr. 227/2015. Schimbările se referă la aplicarea cotei reduse de 9% pentru anumite categorii de servicii, posibilitatea autorităților locale de a acorda reduceri de impozit pentru anumite categorii de imobile, modificarea modului de calcul al impozitului pe clădiri sau terenuri în anumite cazuri, dar și majorarea cotei cheltuielilor deductibile în cazul sponsorizărilor, acțiunilor de mecenat și acordarea de burse private, de la 5% cât este acum, la 10%.

Inițiatorii proiectului legislativ susțin, în expunerea de motive, că după aplicarea noului Cod Fiscal, contribuabilii au sesizat parlamentarilor numeroase inadvertențe și inechități în stabilirea și calculul impozitelor și taxelor datorate bugetului, astfel că se impun aceste modificări.

În privința reducerii TVA aplicate asupra bazei de impozitare pentru prestarea de servicii publice, parlamentarii spun că efectul va fi unul pozitiv asupra nivelului de trai al contribuabilului și al economiei: “Reducerea valorii facturilor legate de cheltuielile cu utilitățile va conduce atât la achitarea la timp a facturilor cât și la prevenirea acumulării de datorii pe lanțul furnizorilor.”

La art. 291, alin. (2), după litera g), se introduc cinci noi litere:

„g1) serviciile de canalizare;

g2) producția, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică în sistem centralizat;

g3) livrarea de electricutate;

g4) livrarea de gaze naturale;

g5) serviciul public de salubrizare al localităților.”

În domeniul finanțării private a ONG-urilor, inițiativa prevede acordarea posibilității de a pune la dispoziția furnizorilor de servicii sociale mai multe fonduri.

La art. 68, alin. (5), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) Cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum și acordarea de burse private, efectuate conform legii, în limita unei cote de 10% din baza de calcul determinată conform alin. (6). „

Iar chetuielile deductibile, care acum sunt de 2%, acordate fundațiilor, asociațiilor, se vor mări la 4%, conform inițiativei. Punctul de vedere al Guvernului a fost unul negativ la această modificare, pe motiv că deși sumele majorate sunt cele dispuse, până la urmă de contribuabil, se va restrânge sfera beneficiarilor acestora și se vor crea “inechități sociale”.

Proiectul cuprinde mai multe schimbări în privința taxelor și impozitelor pe teren, cum ar fi renunțarea la asimilarea terenului arabil din jurul construcțiilor până la suprafața de 400 de metri pătrați ca teren de construcții sau în cazul clădirilor deținute de persoanele care desfășoară activități liberale, reducerea cuantumului taxelor datorate. Tot în privința impozitelor și taxelor locale, Consiliul local va decide, conform proiectului, dacă acordă o scutire sau o facilitate, care va interveni însă abia începând de anul următor. Altă scutire este cea acordată la prețul achizițiilor de terenuri sau clădiri.

La art. 111, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) La transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, contribuabilii datorează un impozit de 3% calculat asupra diferenței dintre prețul de achiziție sau valoarea masei succesorale, după caz, și prețul de vânzare. În cazul în care diferența este negativă, nu se datorează impozit.”

Nici asupra acestor modificări legate de impozite și taxe pe clădiri sau terenuri, Guvernul nu și-a dat avizul, pe motiv că reducerile de taxe nu trebuie acordate pe criteriile legate de profesia proprietarului, cum este cazul celor cu activități liberale, ci în funcție de clădire sau localitate. Dacă va fi adoptat în această formă și de deputați, proiectul de lege va modifica noul Cod Fiscal chiar din această toamnă.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu