Senatorii vor dezbate un proiect de lege care prevede ca terenurile forestiere care erau în proprietatea unor persoane fizice sau juridice până în 1948, să fie retrocedate.

În acest moment, pădurile sunt în proprietatea Romsilva și pentru a fi retrocedate foștilor proprietari, trebuie trecute mai întâi din proprietatea publică a statului, în proprietatea privată a statului.

Noul act normativ completează Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic și modifică anexa Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică.

Art. 11 – După alin. (1) se introduce trei noi alienate cu următorul cuprins:

(1¹) Fondul forestier, proprietate publică a statului se compune din terenurile forestiere ce au aparținut în proprietate publică a Statului român anterior anului 1948.

(1²) Terenurile forestiere, care până în anul 1948 erau proprietatea unor persoane fizice sau juridice și care în prezent sunt în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, aparțin domeniului privat al statului și sunt la dispoziția comisiilor județene/municipale/orășenești/comunale, constituite în temeiul Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar, în scopul retrocedării către persoanele îndreptățite conform legii.

(1³) În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva are obligația actualizării și întocmirii unor noi amenajamente silvice în care să fie evidențiate proprietatea publică, respectiv proprietatea privată a statului, potrivit prevederilor alin. (1¹) și alin. (1²).

Punctul 4 din Anexa nr. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică se modifică și va avea următorul cuprins:

4. Pădurile care au fost în proprietatea publică a statului roman anterior anului 1948 și terenurile destinate împăduririi, cele care servesc nevoilor de cultură, de producție ori de administrație silvică, iazurile, albiile pâraielor, precum și terenurile neproductive incluse în amenajamentele silvice, care fac parte din fondul forestier național și nu sunt proprietate privată.

Proiectul de lege va fi dezbătut mai întâi la Senat, apoi în plenul Camerei Deputaților, pentru votul final.

Ai nevoie de Codul silvic? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here