“Așa cum avem legi pentru recunoașterea meritelor personalului militar sau polițiștilor, ar trebui să avem și o lege specială pentru recunoașterea meritelor cadrelor medicale în lupta cu coronavirus“, se arată în expunerea de motive a unui proiect legislative inițiat la Senat.

Proiectul prevede beneficii salariae sau pensie de urmaș pentru membrii familiilor cadrelor medicale care au dobândit afecțiuni fizice sau psihice sau care au decedat din cauza Covid-19. Excepție vor face angajații din sistemul sanitar care comit infracțiuni.

Lege pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva Covid-19

Art.l – (1) Prezenta lege reglementează modalităţile de recunoaştere a meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva Covid -19, prin acordarea unor distincţii şi prin acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat.

(2) De drepturile conferite de prezenta lege nu beneficiază personalul medical, cel care a dobândit alte afecţiuni fizice şi/sau psihice ori care a devenit invalid din cauza participării la acţiuni medicale impotriva Covid 19, în situaţia în care rănirea, afecţiunea fizică şi/sau psihică sau invaliditatea au survenit ca urmare a săvârşirii, cu intenţie, a unei infracţiuni, pedepsite potrivit legii române.

Angajații din sistemul sanitar care vor beneficia de prevederile noii legi sunt:

  • personalul medical – medici, asistente, infirmiere, îngrijitoare, personal auxiliar care participă la la acţiuni medicale impotriva Covid -19, în mod individual sau colectiv;
  • urmaşii personalului medical decedat ca urmare a participării la acţiuni medicale impotriva Covid -19 – copiii acestuia până la împlinirea vârstei de 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi soţia/soţul supravieţuitoare/supravieţuitor, dacă aceasta/acesta nu s-a recăsătorit.

În caz de deces al unui cadru medical, Ministerul Sănătatii acordă familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, un ajutor suplimentar în cuantum de două salarii medii pe economie.

Art.3 – (1) Urmaşii cadrelor medicale, decedate în timpul şi din cauza serviciului ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu Covid 19, au dreptul la o pensie de urmaş egală cu 75% din cuantumul salarial pe care cadrele medicale le-au avut la data decesului, care se actualizează potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(2) în cazul în care nu există urmaşi, dacă cel decedat era singurul susţinător al părinţilor săi, aceştia vor beneficia de jumătate din pensia de urmaş stabilită potrivit prevederilor alin. 1.

De asemenea, membrii familiilor cadrelor medicale decedate beneficiază gratuit de asistenţă medicală şi medicamente în cadrul reţelei sanitare a Ministerului Sănătății sau în alte reţele sanitare, cu decontarea cheltuielilor de către acest minister.

Art. 4 – Urmaşii personalului medical decedat ca urmare a participării la acţiuni medicale împotriva Covid -19 beneficiază de scutire de la plata impozitului pe terenurile aflate în proprietate sau coproprietate şi a impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietate sau coproprietate.

Proiectul este supus dezbaterii la Senat, prima cameră parlamentară sesizată.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here