Un proiect de lege care prevede înființarea unui Program Național de Prevenție a Diabetului, pentru depistarea acestei boli și pentru tratamentul cât mai adecvat a fost inițiat pentru dezbatere la Senat. Actul normative stabilește că autoritățile centrale și locale să asigure condițiile adecvate pentru procedurile prin care toate persoanele să beneficieze de o depistare precoce a diabetului, bola de care suferă mai mult de o zecime din populație, și care are foarte multe complicații.

Art.9. – (1) Programul Naţional de Prevenţie a Diabetului acoperă cel puţin următoarele domenii:

 1. a) prevenţie primară – angajarea de acţiuni care să prevină apariţia diabetului;
 2. b) reducerea factorilor de risc – adoptarea unor măsuri inclusiv de stimulare şi de bonificare a situaţiilor de prevenţie sau de reducere de către populaţie sau angajatori a factorilor de risc prevăzuţi de prezenta lege şi a unora noi stabiliţi prin programul Naţional de Prevenţie a Diabetului;
 3. c) diagnosticare precoce – identificarea persoanelor aflate la risc de a dezvolta diabet şi diagnosticarea lor cât mai devreme;
 4. d) control asistat de specialitate pentru prevenirea instalării diabetului – oferirea de tratament şi suport persoanelor diagnosticate cu prediabet sau cu risc de dezvoltare a diabetului pentru a obţine un bun control al glicemiei cât mai devreme posibil pentru a reduce riscul de apariţie şi instalare a diabetului;
 5. e) educaţie terapeutică – un proces de formare de cunoştinţe şi deprinderi care trebuie să permită persoanei cu diabet sau celor care au grijă de ea să-şi poată integra noua condiţie în viaţa de zi cu zi şi să-şi asigure o gestionare corectă a bolii;
 6. f) programe speciale de prevenţie şi screening dedicate copiilor, elevilor, gravidelor precum şi persoanelor identificate cu factori de risc.

Programul presupune existența unui Registru Național al Diabetului, în care medicii și autoritățile să poată înscrie persoanele pe care le au în evidență cu această boală. Medicii de familie vor face, în primul rând, aceste evaluări. Dacă pacienții depistați nu s-au prezentat la medical de familie, acesta va fi obligat să anunțe Casa de Asigurări cu care se află în relație contractuală.

Art.20. – (1) Medicul de familie, odată la 12 luni, întocmeşte sau după caz actualizează o evaluare pentru fiecare pacient din lista proprie cu privire la factorii ambientali în care acesta trăieşte acasă şi la locul de muncă, regimul şi igiena alimentară, stilul de viaţă şi atitudinea faţă de sănătatea proprie, starea generală de sănătate şi afecţiunile cu care este în evidenţa precum şi cu alte elemente prevăzute prin prevederile Programului Naţional de Prevenţie a Diabetului.

 • Medicul de familie, dacă apreciază că este cazul, în cadrul procesului de evaluarea prevăzut la alin.(l) poate consulta medicul de medicina muncii sau, după caz, medicul de medicină şcolară.
 • în funcţie de rezultatul evaluării, medicul de familie decide cu privire la măsurile ce trebuie luate inclusiv, în condiţiile Programului Naţional de Prevenţie a Diabetului, trimiterea pacientului pentru investigaţii clinice şi paraclinice suplimentare.

Evaluarea condiţiilor referitoare la factorii ambientali în care pacientul trăieşte acasă, regimul şi igiena alimentară, stilul de viaţă şi atitudinea faţă de sănătatea proprie se poate face de către medicul de familie şi în afara timpului normal de lucru inclusiv printr-o vizită la domiciliul pacientului.

Pentru localitățile care nu au medici de families au medici școlari, autoritățile locale vor lua măsuri pentru asigurarea măsurilor prin intermediul altor cadre sanitare, inclusive prin programe derulate de ONG-uri, asociații sau entități private, contra cost.

Art.19. – (2) Dacă, în condiţiile alin.(l) casa de asigurări de sănătate decide că derularea programului de prevenţie şi depistare să se facă şi prin intermediul altor specialităţi, aceasta încheie contracte de pretări servicii de prevenţie şi depistare precoce a diabetului cu furnizorii de servicii medicale stabiliţi. Contractul este valabil un an de zile urmând ca la finalizarea lui să fie evaluate rezultatele şi făcute verificări dacă condiţia lipsei unui medic de familie mai subzistă.

Pentru școli, spitale, centre de detenție, tațiuni balneare și în orice locație în care există un meniu întocmit pentru mai multe persoane, este necesar avizul unui dietetician cu privire la alimentele incluse.

Art.27. – Stabilirea meniurilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile medicale, inclusiv de tratament balnear în care se asigură luarea mesei se face cu aprobarea unui dietetician.

Programul conține și prevederi referitoare la întocmirea anuală a unei hărți a diabetului, în care localitățile să fie însemnate în trei culori – roșu, galben și verde, în funcție de dotările pe care le oferă pentru cetățenii care fac sport.

Art.32. – (1) Institutul Naţional de Sănătate Publică elaborează procedura şi criteriile de măsurare şi de clasificare a fiecărei unităţi administrativ teritoriale, oraş sau municipiu, din punct de vedere al gradului de asigurare a posibilităţii de a face sport şi mişcare. Criteriile de măsurare şi clasificare au în vedere, prin raportare la numărul de locuitori, în special existenţa şi facilitatea de acces şi de folosinţă a:

 1. a) sălilor şi a terenurilor de sport; b) parcurilor; c) pistelor de bicicletă; d) bazinelor de înot; e) dotărilor suplimentare din parcuri şi spaţiile publice de natură a permite efectuarea sportului şi exerciţiilor fizice de către populaţie în mod gratuit; f) unor trasee pietonale; g) organizarea ori finanţarea cu regularitate a unor concursuri şi competiţii sportive cu caracter de masă îndeosebi cele organizate de către unităţile de învăţământ.

(2) Procedura, criteriile de măsurare şi de clasificare prevăzute la alin.(l) se aprobă prin Hotărâre de Guvern. Clasificarea şi notarea se face de către Institutul Naţional de Sănătate Publică prin acordare unor culori după cum urmează:

 1. roşu, dacă criteriile sunt îndeplinite într-un procent de până la 35%;
 2. galben, dacă criteriile sunt îndeplinite într-un procent cuprins între 35% şi 70%;
 3. verde, dacă criteriile sunt îndeplinite într-un procent mai mare de 70%.
 • Procedura de clasificare şi de notare a fiecărei unităţi administrativ teritoriale, oraş sau municipiu se face începând cu anul 2025.
 • Autoritatea publică locală în colaborare cu direcţia de sănătate publică teritorială şi casa de asigurări de sănătate teritorială elaborează şi publică anual harta stării de sănătate a populaţiei din localitatea respectivă. Criteriile şi metodologia de elaborare a hărţii privind starea de sănătate se elaborează de către Institutul de Sănătate Publică şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

De asemenea, proiectul prevede ca inițiativele private din acest domeniu să primească de la autoritățile centrale și locale facilități fiscale sau alte scutiri, inclusiv atribuirea unor terenuri sau imobile, fără licitație publică.

După dezbaterile din Senat, proiectul de lege va fi trimis Camerei Deputaților, pentru avizele comisiilor de specialitate și votul final.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here