Senatul va dezbate un proiect de lege care prevede ca angajatorii să achite salariaților o parte din indemnizații chiar și în perioadele de suspendare a activității.

Actul normativ inițiat este justificat de faptul că în perspectiva unor recesiuni economice în Europa și în țara noastră, multe firme cu capital privat au posibilitatea de a-și întrerupe sau reduce temporar activitatea pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, fără încetarea raporturilor de muncă. Salariații nu mai desfășoară activitate, dar suportă un volum mai mare de cheltuieli pentru plata contribuţiilor sociale aferente indemnizaţiei plătită de angajator. De aceea este nevoie de măsuri care să asigure “un climat de protecţie socială bazat pe principiul contributivităţii şi al solidarităţii în promovarea progresului social”, mai susțin inițiatorii proiectului în expunerea de motive.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială

Alineatul (1) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 39 alin. (1) şi art. 40 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele care se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2020, perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj, stabilită în condiţiile legii, se prelungeşte cu 3 luni.

La articolul 2, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(1) Pe perioada suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, în cazul întreruperii temporare a activităţii potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, salariaţii ale căror contracte sunt astfel suspendate şi care beneficiază de indemnizaţia de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, prevăzută la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sunt scutiţi de plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate potrivit legii, dar nu pentru mai mult de 90 de zile.

(2) Indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii, de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, plătite din fondul de salarii, pe durata întreruperii temporare a activităţii angajatorului, prevăzută la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile, pentru o perioadă de cel mult 90 de zile în anul 2020, în înţelesul impozitului pe venit prevăzut de Legea nr. 227/2015– Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Perioada prevăzută la alin. (1), pentru care salariaţii, ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate, sunt scutiti de plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate potrivit legii, constituie stagiu de cotizare fără plata contribuţiei.

Proiectul va fi dezbătut mai întâi la Senat, apoi în plenul Camerei Deputaților, care va da votul final. Măsurile nu se vor aplica pe perioada din anul 2020, anterioară intrării în vigoare a acestui act normativ.

Ai nevoie de Legea nr. 76/2002? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here