Parlamentul va dezbate un proiect de lege care firmele care angajează pensionari să nu datoreze  contribuțiile de asigurări sociale și de sănătate, cu anumite condiții. Inițiativa vine în sprijinul persoanelor vârstnice care doresc să își continue activitatea în câmpul muncii, persoane greu angajabile de marea majoritate a firmelor.

Proiectul de lege “privind reintegrarea pe piaţa muncii a pensionarilor care doresc să îşi continue activitatea în domeniile în care au activat anterior pensionării” stabilește că societățile comerciale cu capital privat, care, la finalul ultimului an fiscal, au avut o cifră de afaceri de 5.000.000 lei, pot angaja, din rândul pensionarilor, cu contract individual de muncă, persoane cu experiență, cu titlul de consilier, în domeniile de activitate ale societății comerciale respective. Pentru aceste persoane, nu se datorează contribuțiile de asigurări sociale și contribuția de asigurări de sănătate pentru partea din salariu mai mică sau egală cu câștigul salarial mediu brut pe economie, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale. Concret, dacă firma are cifra de afaceri mai mare de 5.000.000 lei și are mai puțin de 5 angajați, unul dintre aceștia trebuie să fie pensionar. În cazul în care societatea are cifra de afaceri mai mică decât 5.000.000 lei, cu un număr mai mic de zece angajați, paritatea este de un consilier pensionar raportat la 3 persoane care nu au atins pragul de pensionare. Pentru companiile cu mai mult de 10 angajați, paritatea este de un pensionar raportat la 5 persoane care nu au atins pragul de pensionare.

Proiectul de lege mai propune ca, în cazul angajării mai multor pensionari consilieri, chiar dacă nu se respectă paritatea conform prevederilor de mai sus, societatea comercială să achite contribuția socială pentru fiecare consilier pensionar angajat peste numărul prevăzut. Inspecția Muncii va face constatările privind îndeplinirea/neîndeplinirea acestor obligații.

Proiectul va fi dezbătut mai întâi la Senat, apoi în Camera Deputaților, forul decizional.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here