Senatorii vor dezbate o inițiativă legislativă care prevede ca toate documentele școlare din învățământul preuniversitar să fie arhivate și utilizate în formă electronică. Cataloagele, foile matricole, adeverințele și toate actele și înscrisurile din școlile românești ar putea fi, astfel, introduse într-o bază de date digitală, la nivel național, de care ar putea beneficia nu numai cei care au nevoie de documentele respective, ci și alte persoane interesate sau implicate în procesul de educație.

Propunerea legislativă privind forma electronică a înscrisurilor şcolare şi utilizarea programelor şi sistemelor informatice în învăţământul preuniversitar argumentează că învățământul a rămas cam singurul domeniu în care totul se arhivează și se eliberează doar pe suport de hârtie.

Inițiatorii legii invocă și faptul că țara noastră și-a asumat noua paradigmă TIC, Tehnologia Informației și Comunicațiilor, Agenda Națională Digitală dar și alte programe care presupun debirocratizarea și digitalizarea instituțiilor.

În învățământul preuniversitar, digitalizarea nu este utilă doar pentru procesele de predare/învățare sau sub aspectul activităților administrative, ci și pentru crearea unui cadru legislativ corect, mai spun parlamentarii care au pus în dezbatere publică proiectul de lege:

Cele trei tipuri de înscrisuri care se întocmesc, completează, gestionează, păstrează și arhivează în unitățile de învățământ preuniversitar sunt reglementate distinct și detaliat. Se prevede posibilitatea completării actelor de studii și prin preluarea datelor necesare cu ajutorul programelor și sistemelor informatice, din registrele matricole electronice, din cataloagele electronice ale examenelor de finalizare a studiilor și/sau din alte baze de date, fiind stabilită și modalitatea de păstrare a evidenței electronice a actelor de studii, precum și atribuții și răspunderi privind completarea și evidența lor electronică.”

„Art. 9

Copiile actelor de studii pot fi legalizate electronic, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activității electronice notariale.”

„Art. 14

Comunicarea situațiilor rezultate din documentele școlare, inclusiv corespondența cu familia elevului, se poate face celor îndreptățiți și prin mesaje electronice.”

Noul act normativ propune și posibilitatea școlilor de a opta pentru întocmirea, gestionarea, păstrarea și arhivarea electronică a tuturor înscrisurilor școlare sau de a externaliza aceste servicii către firme specializate.

„Art. 3

(1) Unitățile de învățământ pot opta pentru întocmirea, completarea, gestionarea, păstrarea și arhivarea înscrisurilor școlare în formă electronică.

(2) Decizia privind utilizarea formei electronice a înscrisurilor școlare, completarea electronică a actelor de studii și utilizarea bazelor de date electronice revine Consiliului de Administrație al unității de învățământ.

(3) Unitatea de învățământ care optează pentru forma electronică a unui înscris școlar răspunde pentru legalitatea, autenticitatea, originea și integritatea conținutului său.”

Actul normativ creează, de asemenea,  premisele reglementării viitoare a unor baze de date electronice naționale pentru învățământul preuniversitar, cum ar fi Registrul matricol unic, similar celui reglementat deja pentru învățământul universitar.

Strategia națională privind Agenda Digitală pentru România estimează, pentru domeniul de intervenție “TIC în educație”, un necesar de investiții de 207,4 milioane euro, care urmează să fie asigurat din fonduri structurale, din surse comunitare, dar și din bugetul de stat și bugetele locale.

Proiectul legislativ trebuie votat mai întâi în plenul Senatului, iar dacă va fi adoptat și în Camera Deputaților, ar putea intra în vigoare începând de anul viitor.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here