Senatul va dezbate un proiect de lege care prevede deducerea cheltuielilor tuturor operatorilor economici care sunt obligați, conform legii, să înlocuiască aparatele de marcat fiscale cu cele cu jurnal electronic.

Obligativitatea a fost introdusă prin lege încă din 2018, dar a fost modificată de mai multe ori, iar implementarea măsurii nu a fost finalizată nici până acum.

Conform datelor de la ministerul de Finanțe, citate de inițiatorii proiectului în expunerea de motive, 594.480 de case de marcat cu jurnal electronic sunt înregistrate, în luna august 2019, în sistemul informatic al ANAF, 488.463 de aparate au identificator fiscal atribuit și 431.347 sunt în funcțiune la contribuabil.

Proiectul propune permiterea operatorilor economici, plătitori de impozit pe profit sau de impozit pe veniturile micro-întreprinderilor să deducă valoarea caselor de marcat achiziționate şi puse în funcțiune, din impozitul datorat. De asemenea, persoanelor fizice operatori economici li se va permite deducerea contravalorii caselor de marcat achiziționate și puse în funcțiune din impozitul pe venitul datorat.

Inițiatorii susțin că necesarul total estimat de case de marcat electronice ar fi de 800.000 de aparate, iar prețul acestora ar fi cuprins între 700 și 1.000 de lei.

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Art. 25, alin. (4), după lit. ș) se introduce o nouă literă, lit. t), cu următorul cuprins:

t) cheltuielile reprezentând costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din OUG nr. 28/1999, la data punerii în funcțiune, potrivit legii; contribuabilii care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale scad costul lor de achiziție din impozitul pe profit datorat pentru trimestrul în care au fost puse în funcțiune, în cazul în care aceștia datorează impozit pe profit trimestrial, sau din impozitul de profitul anual, în cazul contribuabililor care aplică sistemul anual de declarare și plată a impozitului pe profit. Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit , potrivit prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Art. 56, după alin. (14) se introduc două noi alineate:

(15) Micro-întreprinderile care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din OUG nr. 28/1999, scad costul de achiziție aferent din impozitul pe venitul micro-întreprinderilor în trimestrul în care au fost puse în funcțiune, în limita impozitului pe veniturile micro-întreprinderilor datorat pentru trimestrul respectiv.

(16) Sumele care nu sunt scăzute potrivit alin. (15) se reportează pentru trimestrele viitoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile micro-întreprinderilor datorat se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile micro-întreprinderilor.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here