Camera Deputaților va analiza un proiect legislativ care prevede ca persoanelor care obțin venituri doar din șomaj tehnic, să li se anuleze popririle pe venituri.

Potrivit proiectului, indemnizaţia plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, este asimilată cu alte venituri băneşti acordate temporar, ca măsură de protecţie socială, prevăzute de Codul civil.

“Ajutoarele pentru incapacitate temporară de muncă, compensaţia acordată salariaţilor în caz de desfacere a contractului individual de muncă pe baza oricăror dispoziţii legale, precum şi sumele cuvenite şomerilor, potrivit legii, nu pot fi urmărite decât pentru sume datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere şi despăgubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale, dacă legea nu dispune altfel. În acest moment, deja 500.000 de salariaţi au intrat în şomaj tehnic, urmând ca statul să acopere 75% din salariu. Mulţi dintre aceşti angajaţi au şi credite la bănci sau diferite datorii către stat. Lor li se vor adăuga alţii, pentru că suntem abia la începutul perioadei de criză de sănătate publică şi ne aşteptăm ca şi mai multe firme să îşi suspende activitatea, pe perioada pandemiei”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Lege pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

Art. 729, alin. (4) se modifică după cum urmează:

“Ajutoarele pentru incapacitate temporară de muncă, compensația acordată salariaților în caz de edsfacere a contractului individual de muncă pe baza oricăror dispoziții legale, indemnizațiile acordate salariaților în baza art. 52, alin. 1 lit. c) din Legea 53/2003 privind Codul muncii, precum și sumele cuvenite șomerilor, potrivit legii, nu pot fi urmărite decât pentru sume datorate cu titlu de obligație de întreținere și despăgubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale, dacă legea nu dispune altfel.”

Începând din data de 1 aprilie 2020, cererile și declarațiile pe propria răspundere necesare obținerii sprijinului oferit de Guvern, pe perioada stării de urgență, sub forma șomajului tehnic pot fi depuse la agențiile forțelor de muncă

Potrivit procedurii, angajatorii vor transmite online Agențiilor Județene de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM), fiecareîn județul în care are sediul social, documentele necesare pentru obținerea fondurilor de la stat în vederea acoperirii salariilor/veniturilor angajaților lor care se află în șomaj tehnic.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here