21 Ianuarie, 2020

Proiect de lege pentru angajarea inginerilor de construcții ca arhitecți în primării, pentru eliberarea mai rapidă a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire

Primăriile ar putea angaja ingineri din construcții pentru avizarea lucrărilor privind amenajarea teritoriului, urbanismului şi a autorizării construcţiilor, în locul arhitecților șefi, posturi de care autoritățile duc lipsă.

Proiectul inițiat în acest sens la Senat este argumentat de faptul că în multe orașe mici și comune lipsește această funcție, iar atribuțiile arhitectului sunt preluate de funcționari din consiliile județene sau autoritatea se asociază cu alte comune sau orașe care au arhitect-șef, în cadrul unei convenții care este prevăzută de legea în vigoare. Această din urmă soluție a condus  însă la reducerea dramatică a timpului pe care funcționarii din structurile județene îl alocă activităților de control al primăriilor din subordine.

Chiar dacă ingineria în construcții nu este același lucru cu ingineria civilă, inițiatorii proiectului susțin că 50% din materiile predate sunt identice, iar 90% din materiile tehnice de specialitate de la inginerie civilă sunt predate de aceiași profesori și la ingineria economică în construcții: „Un absolvent de inginerie economică în construcții are cunoștințe tehnice de bază în domeniul construcțiilor hidrotehnice, căi ferate, drumuri și poduri, construcții civile, industriale și agricole, dar și o viziune de ansamblu asupra tuturor aspectelor legate de traiul în comun în vederea unei dezvoltări durabile“, se mai precizează în expunerea de motive. Un alt argument este că și absolvenții de inginerie economică în construcții pot deveni diriginți de șantier, conform legii, alături de absolvenții de arhitectură și inginerie civilă.

La articolul 361 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“c) de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect sau urbanist ori de inginer urbanist şi inginer în domeniul construcţiilor şi inginer cu specializarea inginerie economică în construcţii absolvent de maşter sau studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, organizate conform art. 36 alin. (10), la nivelul oraşelor;”

Conform normelor actuale, noul termen de emitere a certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire este de 15 zile, și nu de 30 de zile, iar funcționarii din primării care refuză nejustificat să elibereze aceste documente pot fi amendați cu sume de până la 5.000 de lei. Noul proiect își propune să reducă aceste termene, prin reducerea birocrației și a timpului de reacție față de numeroasele solicitări ale populației în acest domeniu. Ca să intre în vigoare, proiectul trebuie dezbătut mai întâi la Senat, apoi aprobat de plenul Camerei Deputaților, forul decizional.

Ai nevoie de Legea nr. 350/2001? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu