Guvernul a adoptat un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, care merge acum la Parlament. 

Proiectul propune corelarea normelor Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu normele instituite de OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, astfel cum a fost completată de Legea nr.267/2021.

Astfel, prin proiectul de lege se continuă demersurile de debirocratizare și simplificare administrativă, în materia procesului de dobândire a calității de detectiv particular, prin furnizarea unor servicii de calitate în raport cu cerințele/nevoile cetățenilor.
Principalele modificări și completări incluse în proiectul de lege se referă la următoarele aspecte:

  • se reglementează, în principal, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a dobândi calitatea de detectiv particular;
  •  se elimină reglementarea potrivit căreia îndeplinirea funcției de polițist se verifică de către inspectoratele de poliție județene sau, după caz, Direcția Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe baza datelor şi informațiilor cuprinse în evidențele specifice;
  • se instituie un mecanism de verificare a condiției îndeplinirii funcției de polițist ori lucrător în cadrul unei instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau securității naţionale;
  • pentru a asigura debirocratizarea şi simplificarea administrativă, se elimină solicitarea copiilor după actul de studii, respectiv după actul de absolvire a unui curs în specialitatea detectiv particular.

Totodată, se elimină obligativitatea depunerii de către cei interesați să susțină examenul de atestare a calității de detectiv particular a unei adeverințe din care să reiasă îndeplinirea unei funcții de polițist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau securităţii naţionale, sarcina verificării revenind inspectoratelor de poliție județene sau, după caz, Direcției Generală de Poliție a Municipiului București.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here