21 Februarie, 2018

Proiect de lege: Modificarea legii cu privire la actele de stare civilă

Pe site-ul Senatului, în rubrica „Propuneri legislative aflate în consultare publică”, se află un proiect de lege pentru modificarea şi completarea OUG nr. 80 din 28 septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă.

Potrivit expunerii de motive la iniţiativa legislativă, proiectul de lege extinde aria oficiilor de stare civilă care pot transcrie certificatele şi extrasele de stare civilă privind cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România, de la un singur oficiu pe teritoriul României la numărul corespunzător primăriilor de pe teritoriul României.

De asemenea, în expunerea de motive se reaminteşte fluxul normal al transcrierii, conform metodologiei de aplicare a legii, care este următorul:

1. după înregistrarea cererii la Direcţia de Stare Civilă a Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Sectorului 1 Bucureşti, se procedează la verificarea documentelor primite, precum şi a titularilor actelor de stare civilă la Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor.

2. pe baza adresei, întregul dosar se transmite Direcţiei de Stare Civilă din cadrul Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor al Sectorului 1 Bucureşti pentru extinderea verificărilor şi, după caz, în situaţia persoanelor născute anterior datei de  01.01.1980 care nu au cod numeric personal, se întreprind demersuri pentru atribuirea acestora.

3. în baza efectuărilor realizate, Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti întocmeşte avizul prealabil în vederea aprobării sau respingerii cererii de transcriere a certificatului de stare civilă.

4. în urma obţinerii avizului prealabil, Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti întocmeşte referatul de aprobare sau respingere a cererii de transcriere spre a fi prezentat primarului Sectorului 1.

5. odată primită aprobarea de transcriere, ofiţerul de stare civilă întocmeşte actul şi certificatul de stare civilă.

Numărul cererilor de transcriere a certificatelor de stare civilă ale cetăţenilor români care nu au avut niciodată domiciuliul în România se ridică la 15000 de cereri pe lună. Acesta e argumentul esenţial pentru care iniţiatorii proiectului doresc să fie introduse aceste modificări.

Potrivit expunerii de motive, prezenta propunere legislativă are rolul de a înlătura situaţiile în care un număr considerabil de cetăţeni ai României primesc un tratament diferenţiat comparativ cu marea majoritate a concetăţenilor, fiind obligaţi să aştepte luni întregi transcrierea certificatului de naştere.

În plus, prin acest proiect de lege se mai doreşte înjumătăţirea termenului legal de soluţionare a cererii de transcriere a certificatelor şi extraselor de stare civilă de la 60 de zile la 30 de zile.

În continuare, vă prezentăm modificările prezente în proiectul de lege:

Astfel, OUG nr. 80 din 28 septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, se modifică după cum urmează:

 Articolul 44, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. (1), alin. (5) Transcrierea certificatelor şi a actelor de stare civilă privind cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România se face cu aprobarea primarilor municipiilor pe terioriul cărora Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie are birouri funcţionale  – municipiul Bucureşti şi birourile teritoriale: Iaşi, Suceava, Galaţi, Cluj-Napoca şi Timişoara, precum şi cu avizul prealabil al direcţiilor de evidenţă a persoanelor de care acestea aparţin, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de transcriere.

Sugestiile şi propunerile pentru acest proiect de act normativ pot fi trimise către Senat până la data de 06.05.2012.

Sursa: Senatul României

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu