Pe site-ul Senatului, în rubrica „Propuneri legislative aflate în consultare publică”, se află un proiect de lege privind interzicerea scoaterii din circuitul agricol a terenurilor arabile.

Potrivit expunerii de motive, condiţiile climatice din vară – toamnă, caracterizate prin frecvenţa ridicată a anilor secetoşi, în special în zonele de sud şi de sud-est ale ţării necesită adoptarea unor măsuri legislative, în sensul interzicerii scoaterii din circuitul agricol a terenurilor arabile.

De asemenea, în expunerea de motive se mai precizează că rolul sistemului de „agricultură ecologică” – termen protejat şi atribuit de Uniunea Europeană şi României – este de a produce hrană mai curată, mai potrivită metabolismului uman, în deplină corelare cu conservarea şi dezvoltarea mediului.

În acelaşi timp, reabilitarea terenurilor care au fost grav degradate sau contaminate şi care, în consecinţă, nu pot fi utilizate în starea actuală, în scopuri agricole, reprezintă una dintre modalităţile de creştere a suprafeţelor de teren disponibile pentru cultivare.

Iniţiatorii proiectului consideră că sunt relevante propunerile menţionate prin Raportul organizaţiei nonguvernamentale GRAIN, care susţine micii fermieri, conform căruia România se află, alături de Liberia, Laos Paraguay, Sierra Leone sau Indonezia – în topul ţărilor în care companiile cu capital străin au ajuns să deţină cele mai mari suprafeţe de teren agricol.

Ce prevede proiectul de lege?

Potrivit iniţiativei legislative, terenurile arabile sunt parte a fondului funciar al României, conform Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit legii.

Acestea sunt terenuri cu destinaţie agricolă, fiind terenuri agricole productive, şi fac obiectul dreptului de proprietate privată sau al altor drepturi reale, având ca titulari persoane fizice sau juridice, ori pot aparţine domeniului public sau privat.

Totodată, în proiectul de lege se precizează că, pentru asigurarea producţiei de produse agricole, precum şi pentru comercializarea produselor agroalimentare, se interzice scoaterea din circuitul agricol a terenurilor arabile.

Prin excepţie, terenurile arabile pot fi scoase din circuitul agricol la cererea proprietarilor  – persoane fizice sau juridice – şi a administratorilor – ca autorităţi ale administraţiei publice – numai dacă se efectuează lucrări de investiţii de interes public şi numai prin hotărâre a Guvernului.

La data intrării în vigoare a posibilei legi, orice dispoziţii contrare se abrogă.

Dacă se aprobă, legea ar urma să intre în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, partea I.

Sursa: Senatul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here