Un proiect de lege care prevede amânarea cu 3 luni a plății contribuțiilor de sănătate pentru firmele care își păstrează angajații a fost inițiat la Senat, de reprezentanții mai multor formațiuni politice. Proiectul mai stabilește și alte facilități fiscale, de amânare și reeșalonare de plăți acordate companiilor și angajaților acestora.

Una dintre măsuri este amânarea plății, la cerearea operatorului economic, a contribuțiilor sociale aferente veniturilor din salarii și a plății contribuției de asigurări sociale pentru o perioadă de 3 luni, începând cu luna martie. Pentru a beneficia de aceste prevederi, angajatorul trebuie să garanteze că păstrează pentru cel puțin 9 luni contractele de muncă ale angajaților.

Art. 1  – (1) La cererea contribuabilului, operator economic, se amână la plată contribuțiile de asigurări sociale aferente veniturilor din salarii și veniturilor asimilate salariilor, așa cum sunt definite la art. 146 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de 3 luni, începând cu luna martie 2020.

(2) La cererea contribuabilului operator economic, plata contribuției de asigurări sociale pentru aceste 3 luni se va face eșalonat, în următoarele 12 luni ulterioare încetării facilității instituite la lit. a), în proporție de 50% din volumul total scadent.

(3) Facilitățile prevăzute la alin. 1 si 2 se acordă sub condiția păstrării valabilității contractelor de muncă existente la data de 1 martie 2020 pentru o perioada de 9 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

(4) Pe perioada acordării facilităților de la alin. 1 si 2, salariații beneficiază de vechime în muncă, iar contribuțiile sociale obligatorii vor fi completate de la bugetul de stat.

De asemenea, proiectul prevede amânarea plății la utilități (apa, energie, gaze, salubritate, servicii telefonice si de internet, cablu TV) pentru persoanele fizice și pentru firme pentru o perioadă de 3 luni, urmând ca după această perioadă sumele care se adună pentru plată să fie eșalonate pe o perioadă de 12 luni.

Art. 2. – La cererea contribuabilului, operator economic, se amână la plată contribuția asiguratorie pentru muncă aferentă veniturilor din salarii și veniturilor asimilate salariilor, așa cum sunt definite la art. 219 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de 3 luni, începând cu luna martie 2020.

Art. 3. – Contribuabilii operatori economici nu vor plăti dobânzi sau penalități de întârziere pentru perioada cât timp plata contribuțiilor este amânată.

Art. 4 – (1) La cererea beneficiarului, persoane fizice și operatori economici , se amâna la plată, pentru o perioada de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, plata serviciilor de utilități (apa, energie, gaze, salubritate, servicii telefonice si de internet, cablu TV) pentru toți beneficiarii de astfel de servicii de pe teritoriul României.

(2) La expirarea perioadei de trei luni menționate la alin. (1), beneficiarii de servicii de utilități vor plăti sumele scadente, eșalonat, pe o perioadă de 12 luni de la expirarea perioadei, fără a li se percepe dobânzi și penalități de întârziere.

(3) Furnizorii de servicii de utilități vor eșalona debitele restante fără a depăși raportul de 1/12 pe lună.

După ce va fi dezbătut în Senat, proiectul va fi analizat în comisiile de specialitate ale Camerei Deputaților, pentru avizele necesare și votul final.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este un instrument indispensabil în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României şi noilor modificărilor legislativ

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here