Senatul va dezbate un proiect de lege care prevede ca apa de irigații să fie folosită gratuit, de toți agricultorii, pe durata stării de urgență și pe o perioadă de încă 6 luni de la data încetării acesteia.

Inițiativa este argumentată de faptul că sunt necesare măsuri de sprijin pentru agricultori, de stimulare a economiei prin dezvoltarea agriculturii: “România ocupă o poziție importantă în ansamblul agriculturii europene, situându-se pe locul 6 în UE din perspectiva suprafeței agricole utilizate, însă este mult în urma altor țări europene din punctul de vedere al sistemului de irigații, în condițiile în care secetele afectează frecvent peste 50% din terenul agricol”, se arată în expunerea de motive a proiectului legislativ.

Legea actuală nu prevede niciun fel de scutire pentru agricultorii care folosesc apa subterană, aceștia achitând către Administrația Națională «Apele Române» o contribuție specifică.

La articolul 9 din Legea apelor nr. 107/1996, după alineatul (4), se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Pe durata stării de urgenţă, instituită conform legii, precum şi pe o perioadă de 6 luni de la încetarea acesteia, apele subterane utilizate pentru irigaţii pot fi folosite liber, fără plata contribuţiei specifice de gospodărire a apelor. Administraţia Naţională «Apele Române» elaborează, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, metodologia de aplicare, ce se aprobă prin ordin al conducătorului acestei autorităţi publice centrale în domeniul apelor”.

Proiectul va fi analizat mai întâi la Senat, dar indifferent de votul de aici, dacp va fi adoptat în Camera Deputaților, va modifica legea.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here