19 Martie, 2019

Proiect de Hotărâre de Guvern: Posturile didactice şi de cercetare vacante, din universităţi, ar putea fi scoase la concurs în acest an

Potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern, publicat pe site-ul Ministerului Educaţiei, posturile didactice şi de cercetare vacante din instituţiile de învăţământ superior de stat ar putea fi scoase la concurs în 2012, arată HotNews.ro.

Proiectul prevede că posturile vacante vor fi scoase la concurs cu condiţia încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2012.

În nota de fundamentare a proiectului de HG se arată că, în primele 30 de zile calendaristice de la începerea semestrului I al anului universitar 2011-2012, universităţile de stat au transmis Ministerului Educaţiei solicitări privind ocuparea unor posturi didactice şi de cercetare vacante înscrise în statele de funcţii întocmite pentru anul universitar 2011-2012.

Ministerul nu a aprobat aceste solicitări, iar universităţile au revenit, în primele 30 de zile calendaristice de la începerea semestrului al II-lea al anului universitar 2011-2012, cu noi solicitări privind ocuparea unor posturi didactice şi de cercetare vacante.

Potrivit notei de fundamentare, în anul universitar 2011-2012, în instituţiile de învăţământ superior de stat sunt 42.498 de posturi didactice, din care 24.134 de posturi didactice ocupate de titulari (56,79%) şi 18.364 (43,21%) posturi didactice vacante.

Astfel, universităţile de stat funcţionează începând cu anul universitar 2009-2010 cu un deficit de cadre didactice titulare: în anul universitar 2009-2010 numărul de posturi vacante era de 40,62%, în 2010-2011: 44,46%, iar în anul acesta, 2011-2012: 43,21%.

Candidaţii care vor să ocupe aceste posturi vacante sunt, în cea mai mare parte, cadre didactice titulare în cadrul universităţilor de stat şi vor promovarea la un grad didactic/ de cercetare mai mare decât cel ocupat în prezent, în cadrul aceleiaşi universităţi, notează iniţiatorii proiectului.

“În condiţiile în care Ministerul Educaţiei, în calitate de ordonator principal de credite, în cazuri temeinic justificate, poate aproba ocuparea unui procent de maximum 15% din totalul posturilor vacantate după data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 (…), este limitat atât procesul de promovare a cadrelor didactice titulare care îndeplinesc criteriile pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare, cât şi accesul în instituţiile de învăţământ superior de stat a tinerilor absolvenţi valoroşi”, se arată în nota de fundamentare a proiectului iniţiat de Ministerul Educaţiei.

Nota de fundamentare mai precizează că proiectul de HG nu are impact financiar asupra bugetului general consolidat şi nici impact macro-economic, pentru că Ministerul Educaţiei asigură finanţarea de bază pentru universităţile de stat, prin granturi de studii calculate pe baza costului mediu per student echivalent, per domeniu, per cicluri de studiu şi per limba de predare.

Surse: Ministerul Educaţiei, HotNews.ro

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu